מועצה אזורית משגב והמשרד להגנת הסביבה מזמינים קבוצות תושבים להגיש קול קורא לפרויקטים קהילתיים סביבתיים

קישור לקול קורא

את ההצעות יש לשלוח עד ה-16/2 לניצן לוז למייל: nitsanluz@gmail.com

ניתן לפנות למייל זה גם לשאלות והבהרות.