עובדי האגף

טבלת אנשי קשר - אגף שפ"ע ואיכות סביבה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
לב רוזנשטיין מנהל אגף שפ"ע ואיכות סביבה 04-9902010 [email protected]
מירי פרחי אחראית רישוי עסקים ומזכירת אגף שפ"ע 04-9902317 [email protected]
בסאם סואעד פקח סביבתי 04-9902390 [email protected]
ד"ר איתן קליגלר מנהל השירות הווטרינרי 04-9902012 [email protected]
דובי רייטמן רכז מיחזור ותברואה 04-9902038 [email protected]
גונן פז פקח וטרינרי 04-9906506 [email protected]


תפקידי האגף

אגף שפ"ע ואיכות הסביבה פועל באופן שוטף להעלאת המודעות הסביבתית בקרב הציבור והגורמים המפתחים כשהמטרה להגיע ליישום עקרונות הקיימות.

האגף פועל נמרצות לטיפוח איכות הסביבה ומטפל בניקיון האזור, מיחזור ופינוי פסולת,  פיקוח וטרינרי, הדברת יתושים ומזיקים, ניהול ותכנון סביבתי, ניהול שטחים פתוחים ופיקוח באזורי התעשייה.

האגף מייעץ לישובים בתחומים השונים, יוזם ומפעיל רעיונות חדשים בתחומי אחריותו.


שרותי האגף