עובדי האגף

טבלת אנשי קשר - אגף קיימות וסביבה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מירי פרחי מזכירת האגף ואחראית רישוי עסקים 04-9902317 miri@misgav.org.il
דובי רייטמן רכז מיחזור ותברואה 04-9902038 dubi@misgav.org.il
אורית שריר וטרינרית המועצה 04-9902012 orits@misgav.org.il

 

תפקידי האגף

אגף קיימות וסביבה פועל באופן שוטף להעלאת המודעות הסביבתית בקרב הציבור והגורמים המפתחים כשהמטרה להגיע ליישום עקרונות הקיימות.

האגף פועל נמרצות לטיפוח איכות הסביבה ומטפל בניקיון האזור, מיחזור ופינוי פסולת, רישוי עסקים, פיקוח וטרינרי, הדברת יתושים ומזיקים, ניהול ותכנון סביבתי, ניהול שטחים פתוחים ופיקוח באזורי התעשייה.

האגף מייעץ לישובים בתחומים השונים, יוזם ומפעיל רעיונות חדשים בתחומי אחריותו.