עובדי האגף

טבלת אנשי קשר - אגף שפ"ע ואיכות סביבה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
לב רוזנשטיין מנהל אגף שפ"ע ואיכות סביבה 04-9902010 lev@misgav.org.il
מירי פרחי מזכירת אגף שפ"ע 04-9902317 miri@misgav.org.il
דובי רייטמן רכז מיחזור ותברואה 04-9902038 dubi@misgav.org.il
אורית שריר וטרינרית המועצה 04-9902012 orits@misgav.org.il
דודי בר פקח וטרינרי 04-9902003 davidb@misgav.org.il

 

תפקידי האגף

אגף שפ"ע ואיכות הסביבה פועל באופן שוטף להעלאת המודעות הסביבתית בקרב הציבור והגורמים המפתחים כשהמטרה להגיע ליישום עקרונות הקיימות.

האגף פועל נמרצות לטיפוח איכות הסביבה ומטפל בניקיון האזור, מיחזור ופינוי פסולת, רישוי עסקים, פיקוח וטרינרי, הדברת יתושים ומזיקים, ניהול ותכנון סביבתי, ניהול שטחים פתוחים ופיקוח באזורי התעשייה.

האגף מייעץ לישובים בתחומים השונים, יוזם ומפעיל רעיונות חדשים בתחומי אחריותו.