ספאא חטיב
אחראית ביקור סדיר במגזר הבדואי
04-9902031

פנינה ורסנו
קצינת ביקור סדיר חברה יהודית
04-9902070

 

כל ילד באשר הוא, זכאי ללמוד במערכת החינוך שתיתן מענה לצרכיו ויכולותיו. יחד עם זאת יש חשיבות רבה שהילד ילמד במסגרת הקהילה בה הוא חי בהסתייגות אחת, שלא פעם ידינו כבולות ואין לנו מענה לילד בקהילה.

אנו רואות חשיבות רבה לטיפוח הפרט בקהילה ורואות לנגד עינינו את טובת הילד, רצונותיו ורצון ההורים.

אנו מסייעות בכל דרך אפשרית כגון: תמיכה רגשית, ליווי הורים וילדים בהכרת מסגרות חינוך שונות ועוד.

יעדים:

  • ללוות את מסע החינוך של כל תלמיד מטופל עד קו הגמר, ולהביאו לידי כך שיסיים מסלול לימודי חינוכי אשר בעזרתו יוכל לרכוש תפקיד הולם ולהשתלב בצורה תקינה ומכובדת בצבא, בשוק העבודה והחברה.
  • צמצום נשירה, בקרה ודיווח על נשירה גלויה וסמויה.
  • החזרת תלמידים נושרים למעגל הלימודים ולתפקוד תקין במוסדות החינוך.
  • קיום פעולות שיקומיות לאוכלוסיות נזקקות.
  • הגברת מעורבות גורמי החינוך וגורמי טיפול שונים במניעת נשירה וטיפול בתלמידים נושרים.
  • רמת בית הספר, היישוב, המחוז, המשרד.