הרישום לגני ילדים/ות

וכיתות א' 

יחל ב-27.1.2020

הקישור לאתר הרישום יפתח במועד זה בלבד