שאלה

שלום לרב עוזיאל,

מדוע חוגגים את יום העצמאות?

בסדר אז נצחנו במלחמה אבל גם נצחנו במלחמת ששת הימים למה אז לא אומרים "הלל"? וזה לא חג?

 

תשובה

שלום.

זה בכלל לא מובן מאליו שאחרי 2000 שנות גלות ונדודים לפתע פתאום קמה מדינת ישראל. 

וכשזה קורה לנגד עיננו ואנו זכינו לכך היאך לא נגיד תודה להשם שהחיינו וקיימנו והגיענו למה שלא הגיעו אבותינו? 

ולכן גם אם יש בעיות קשות מאוד בניהול המדינה על ידי הממשלה (שחיתות חוסר צדק אי הלכה בחוקות התורה ועוד מרעין בישין ככתוב כל זה בעיתונים כל יום ויום ומפורסם במהדורות החדשות) זה לא גורע מעצם העובדה שיש לנו מדינה, היא מדינת ישראל ויש להתפלל לשלומה של מדינתנו "יסוד כסא השם בעולם". 

המדינה היא שלב מסויים במהלך גדול מאוד של גאולה פרטים וגאולת העולם ומלחמת גוג ומגוג וחבלי וביאת משיח . 

נאמר בתלמוד "ומה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים" זה מה שאנו צרכים לעשות ובעזר השם אנו נעשה את שלנו והשם יעשה את שלו וישלח לנו את המשיח שהוא יהיה המלך שילחם את מלחמות ישראל ויקבץ את נדחי ישראל ויבנה לנו בית אריאל . 

חג עצמאות שמח, 

עוזיאל אליהו                                                                                             

 

שאלה

כבוד הרב שלום! 

פגעתי במישהי לפני כמה ימים ולאחר מכן ביקשתי ממנה סליחה..היא לא רצתה לסלוח. אני מבינה שהיא ממש נפגעה. האם יצאתי ידי חובה בכך שביקשתי סליחה מכל הלב, והיא לא רצתה לסלוח?

 

תשובה

שלום. 

זה מאוד תלוי בסוג הפגיעה ובפורום שזה קרה. 

כי יתכן שהיא מרגישה שהסליחה מהשפה ולחוץ לא מספיקה ואולי היא מצפה למשהו עמוק יותר, אז אולי כדאי לך לכתוב לה מכתב או לשוחח איתה ישירות על כך ולנסות להבין מה בדיוק מפריע לה ועל איזה נקודה יש ללחוץ בכדי לשפר את מערכת היחסים. אם גם אז היא לא תסלח אז אחרי עוד פעם נוספת אין לך שום חיוב להמשיך להתחנן.

ראי גם בדברי הנשר הגדול בהלכות דעות:

הלכה ה 

כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך, ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה, ולא הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב, אבל המכה את חבירו והמחרפו אע"פ שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא. 

הלכה ו 

כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ברשעים ולא דבר אבשלום את אמנון מאומה למרע ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון, אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני, שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך, ואם חזר ובקש ממנו למחול לו צריך למחול, ולא יהא המוחל אכזרי שנאמר "ויתפלל אברהם אל האלהים. " 

בהצלחה, 

עוזיאל אליהו                                                                                                  

 

שאלה

הרב שלום. 

חבר שלנו בכיתה יושב "שבעה" על אבא שלו ואנו צריכים ללכת לנחם אותו ואין לנו מושג מה צריכים לעשות בניחום אבלים כזה. 

אולי תוכל להאיר את עינינו?

 

תשובה

שלום. 

ניחום אבלים הוא מצוות עשה של חכמים.ולשיטות מסוימות זה מהתורה.(רבינו יונה ברכות פ"ג ב) 

וכתב הרמב"ם בהלכות אבל שמצוות ניחום אבלים יש בה גם את "ואהבת לרעך כמוך" וגם מצוות גמילות חסדים עם החיים ועם המתים. 

והמשמעות המעשית לניחום היא בכדי להפיג צערו של האבל ולתמוך בו. 

יש שני שלבים במצוות ניחום אבלים: 

1) ניחום בבית הקברות לאחר הקבורה. שאז המנחמים מסתדרים בשתי שורות והאבלים עוברים  ביניהם ומנחמים אותם. 

2) ביקור בבית המשפחה היושבת שבעה.

ראו מה כתב הרמב"ם הלכות אבל פרק יד הלכה א 

מצות עשה של דבריהם לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הכלה, וללוות האורחים, ולהתעסק בכל צרכי הקבורה, לשאת על הכתף, ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור, וכן לשמח הכלה והחתן, ולסעדם בכל צרכיהם, ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור, אע"פ שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות. 

מצוות ניחום אבלים היא : 

להגיע, 

להחזק, 

לתמוך, 

לשתוק, 

להשתתף בצער, 

לעזור, 

להרגיע, 

לשמוע סיפורים ולהקשיב. 

לצאת בזמן ולתת לאבלים שקט. 

ולמצווה זו אין שיעור. כמה שמתאים וכמה שצריך הרי זה נאה ומשובח.

בברכה, 

עוזיאל                                                                                                            

 

שאלה

שלום רב.

אני בחודש השלישי להריוני. בעקבות תאונת דרכים קלה שעברתי, הגעתי לחדר מיון בבית חולים. שם טיפלה בי רופאה.

לפני שהיא טיפלה בי, היא טיפלה במישהי שקיבלה עירוי. כשהגיעה לטפל בי, זרקה מזרק עם דם, בידיים חשופות, לפח סטרילי ופנתה לטפל בי.

כשהערתי לה - ניגבה את היד בחלוק. מאחר ופחדתי מאי הגיינה (וממחלות - לא עלינו) סירבתי לבדיקה פולשנית. כמה דקות אחר כך היא שכנעה אותי שכדאי, על מנת לבדוק שהכל בסדר והסכמתי. לבקשתי כי תחבוש כפפות היא חבשה כפפה אחת על היד שניגבה קודם לכן, וביד השניה, החשופה, שאיני חושבת ששטפה, מרחה חומר על הכפפה ולאחריה בדקה אותי בדיקה פנימית.

מאז אני מתקשה לישון והתקשרתי לבית החולים להתלונן, מאחר ויש חשש שהיא סיכנה אותי במידה מסוימת בהידבקות במחלה איומה לא עלינו. לא הזדהיתי, אלא רק סיפרתי את המקרה, ולפיו האחות ידעה במי מדובר (בדקה כנראה ביומני בית החולים).

מאוחר יותר נלחצתי ונבהלתי שמא חס וחלילה בגללי נגרם אובדן פרנסה לאותה רופאה והתקשרתי לאחות וממש התחננתי שלא תמסור את פרטי המקרה הלאה כדי שאותה רופאה לא תיפגע. האחות הסבירה לי שההתנהגות של הרופאה הייתה לחלוטין בניגוד לנהלים.

ברור לי שמצד אחד הרופאה סיכנה אותי ובשל כך אני לא רגועה ומאוד כועסת עליה, ומצד שני - כועסת על עצמי, שמא הגזמתי בתגובתי וגרמתי לה נזק.

איני רוצה להזיק לאף אדם (למרות שפעמים רבות אני מגלה זאת לצערי מאוחר מדי). מה היה עלי לעשות? מה עלי לעשות עכשיו?

תודה מראש

 

תשובה

שלום. 

פעלת בסדר גמור. והמתחיל במצווה אומרים לו יישר כוח, אבל את חייבת לא לנוח ולא לשקוט עד שתקבלי מכתב ממנהל בית החולים בכבודו ובעצמו שהעניין הזה טופל והוא (והיא)לא יחזור על עצמו שוב. כי יתכן שמנהל בית החולים צריך לרענן את הנהלים . 

התפקיד שלך זה להביא לידי ידיעת המנהל שיש ליקוי חמור. המנהל יפעל כטוב בעיניו לפי ההוראות (תקשי"ר) והוא כבר ימצא את הדרך הנכונה לטפל בנושא (לא על כל תקלה אנושית במזיד או בשוגג מפסיקים עבודה..) ואת צריכה לוודא שאכן העניין טופל ולא ישנה שוב. 

לכן תכתבי מכתב ישירות למנהל עם העתק למשרד הבריאות. 

חזקי ואמצי! 

עוזיאל                                                                                                             

 

שאלה

שלום לרב,

ראיתי מה שראיתי יום אחד, וזה נצרב בזכרוני.

ברור לי כי מה שראיתי לא יתכן שהוא אנושי. עד אז לא האמנתי בחיזרים, אך ברי לי כי ראיתי את מה שראיתי ואני מוכן להישבע בשם ה' שראיתי זאת ולא דמיינתי, בניגוד לכל המכחישים שטענתם שמא בלבד. יש לי עדים שראו זאת איתי וגם הם מוכנים להישבע על אותם דברים, וידוע כי על פי שניים עדים או שלושה יקום דבר. 

שאלתי היא האם באמת חיזרים קיימים? אם כן, מה תפקידם האלוקי בעולמנו? האם הם נחשבים כגויים הלכתית או שמא כוי, חיה, בהמה או יהודים (במידה שהם עובדי ה')? 

ואם לא, האם מה שראינו זה מלאכים? האם כפי שאמר מנוח ,,מות נמות כי אלהים ראינו"? האם אנחנו צריכים לקבל מסר אלוקי כלשהו מכך שהקב"ה שלח אלינו את שליחיו ללא מסר בידיהם?

 

תשובה

ברכה ושלום. 

בעולם שהשם ברא יש המון יצורים שבני האדם לא רואים או שרואים לפעמים. 

למשל : מלאכים . 

כתוב "חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם" 

אין העין שלנו יכולה לראות את המלאכים ולעיתים כן. 

אברהם אבינו ראה מלאכים .יעקב אבינו נלחם עם המלאך ובתנ"ך מסופר על פגישתו של מנוח ואשתו את המלאך שבא לבשר להם על הולדת שמשון.ועוד ועוד. 

בכדי לראות מה שהעין לא רואה בדרך כלל צריך קדושה וטהרה ותפילה להשם . 

והתלמוד מספר על רב גדול שרצה לראות מלאכים אז הוא ישב וקידש את עצמו בתעניות ובתפילות וה' נתן לעין שלו כוח לראות איזה מלאכים יש בחדר שהוא ישב ואז כשראה מיד נבהל וביקש מהשם שיסיר את כוח הראייה המיוחד שיראה רגיל ולא יראה מלאכים . 

אגב, אל תתפלא שיש דברים שהעיין לא רואה כי למשל עד לפני כמה שנים לא ידעו ולא ראו שבתוך כוס רגילה של מים יש מאות !!! בקטריות . ואעפ"כ המים צלולים וראויים לשתייה. 

בברכה, 

עוזיאל                                                              

 

שאלה

שלום לכבוד הרב ! 

אקדים ואומר כי דוד שלי נפטר בערך לפני חודשיים. 

לפני כמה ימים נודע לי שאמא שלי חלמה על דוד שלי ז"ל שהוא מחפש אחרי חפץ כלשהו בבית של ההורים היא פנתה לדוד אחר שלי והוא לא מצא את החפץ דהיינו החפץ נעלם. 

הייתי רוצה לדעת מה עמדת היהדות בנוגע לנושא גלגול נשמות? והאם בעצם זה שדוד שלי ז"ל הופיע בחלום של אמא שלי זה נסיון לשגר מסר כלשהו. 

מה כבוד הרב ממליץ לעשות אם יש צורך בכך? 

תודה

 

תשובה

ברכה ושלום, 

הדבר היחיד שיש לעשות זה לגרום ל"עילוי הנשמה". 

וכיצד עושים את זה? 

מרבים במעשים טובים, מרבים במחשבות טובות, מרבים בתפילות ובדיבורים טובים. כל מה שאנחנו יכולים לעשות למען הנפטרים זה לגרום לעילוי נשמתם. 

שאלת החלום אינה קשורה לגלגול נשמות. 

גלגול נשמות משמעותו שנשמה של אדם חוזרת לעולם על מנת להמשיך לחיות מפני שכך רצה ריבונו של עולם. 

והחלום – הוא כמו כל חלום, והתלמוד במסכת ברכות מבאר כי במה שאדם מהרהר ביום הוא חולם בלילה, ועל כן אין להתחשב בחלום כציון דרך או לפרשו כהעברת מסר מהדוד שנפטר. 

אכן חז"ל תיארו בדיוק מהי הנשמה ומה עובר עליה מרגע פטירת האדם, מהן השאלות ששואלים את הנשמה, ומתי ואיך מתגלגלת הנשמה בעולם, כמו שהתלמוד מספר על רבי יהודה הנשיא שבא לעשות קידוש בביתו כל ערב שבת לאחר שנפטר. 

להרחבה יש לעיין בספרו של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל "עשה לך רב" חלק ב'. 

בברכה, 

עוזיאל                                                                    

 

שאלה

לאחרונה למדתי בביה"ס את נושא האמה העבריה. 

אני שפועלת למען זכויות האישה ממש לא מבינה את ההתייחסות לאישה בתנ"ך! 

מה זאת אומרת שקובעים לילדה קטנה בגיל 6 עם מי היא תתחתן ועם מי היא תהיה! 

ובגיל 12! 

אנא הסבר לי מדוע זה כך!

 

תשובה

ברכה ושלום, 

אמה עבריה באה לטפל בסוגיה של בנות המשתייכות בדר"כ למה שאנו מכנים היום משפחות הרוסות. 

חשוב להדגיש שאסור לאב למכור את בתו לאמה אלא אם כן מכר כבר את כל רכושו ולא נותר לו דבר מלבד בגדיו. 

הלכה זו ממחישה את המצוקה הנוראה בה שרויה המשפחה. בפני הבת הנמכרת לאמה לא נשארת כל אופציה מלבד הרחוב. 

מכירתה של הבת לאמה, מכניסה אותה למעין משפחה אומנת שמאפשרת לה גב כלכלי הגון עם אופציה לנישואין בעתיד. 

יש לזכור שחוקי אמה ועבד עבריים מאוד ברורים ומוגדרים בהלכה היהודית. לא ניתן להעסיקם בעבודות מבזות. עבודתם מוגבלת בסכום, וכמ"כ בשעת השחרור יש להעניק להם מתנות ע"מ שיוכלו לשקם את עצמם. 

היום קשה לתפוס את המציאות שהייתה קיימת לפני כ 3000 שנה, אולם יש לזכור שהאופציה שעמדה בפני הבנות הללו הייתה הידרדרות לרחוב, ואת זה רוצה התורה למנוע. 

מובן שהיינו מעדיפים לחשוב שניתן למצוא פתרון מוחלט לבעיית המצוקה והעוני, אולם התורה היא ריאלית ומודעת לכך שתמיד היו ויהיו מעמדות שונים, ובתוך המציאות הקיימת מנסה למצוא את הפתרון ההולם ביותר. 

בימינו הרבה מאוד בנות צעירות "נמכרות" למעשה ע"י הוריהן (בעיקר אבות) לסרסורים למיניהם המעסיקים אותן בזנות. בנות אלה משועבדות לסרסור בגופן ובנפשן, וכמעט אף פעם לא תוכלנה להשתחרר מן המצוקה הנוראה. הן חשופות לסמים ולמחלות, והרבה פעמים מסיימות את חייהן באופן משפיל ומבזה כשהן צעירות מאוד. 

ההלכה של אמה עברייה מטפלת בחלק זה של האוכלוסייה, ואינה מהווה דגם לחיי משפחה אידיאליים, אלא לאופציה שיקומית. 

בברכה, 

עוזיאל    

                                                                    

שאלה 

לכבוד הרב שלום, 

אמי רוצה שלאחר מותה יתרמו את איבריה ואבי לא רוצה, רציתי לשאול אם לרופאים מותר לתרום את איברי אמי בלא רשות אבי לאחר מותה? 

תודה מראש

שירה

 

תשובה

שירה ברכה ושלום, 

אסור לרופא לבצע השתלה ללא הסכמה מראש של הנפטר או הסכמה של המשפחה. במקרה שהנפטר מעוניין אך המשפחה מתנגדת, הצוות הרפואי לא יקבל את התרומה בעיקר מחשש להד ציבורי שלילי שתרומה כזו עלולה לעורר. 

מבחינת ההלכה, מותר לאדם חי לתרום איברים ואף להיכנס למידת סכנה מועטה על מנת להציל חיים של מישהו אחר. אולם אם האדם החי – התורם ייכנס לסכנה מרובה, אסור לתרום איברים שהרי לא יתכן להציל חיי אדם אחד על חשבון חיי אדם אחר כדבר התלמוד "חייך קודמים לחיי חברך". 

בתרומת איברים שמתבצעת לאחר הפסקת פעילות הלב, כמו תרומת קרנית או כליה, השאלה היא האם זו פגיעה בכבוד המת ובמצוות קבורה, ואף כאן רבו הפוסקים המתירים על האוסרים. 

השאלה ההלכתית הקשה ביותר היא בתרומת לב וכבד הנעשית לאחר הפסקת פעילות המוח, כאשר הלב עדיין פועם. ובזה נחלקו הפוסקים האם האדם מוגדר כמת, שהרי אם הוא לא מוגדר כמת אסור להרגו ע"י הוצאת הלב ע"מ להציל מישהו אחר. 

הרבנות הראשית לישראל פסקה שהפסקת נשימה בצורה בלתי הפיכה כפי שקורה כאשר גזע המוח מת, מוגדרת כמוות. אמנם הרבנות הראשית דרשה מס' דרישות על מנת לאפשר את תרומת האברים, ואף כיום נעשים מאמצים וניסיונות להגיע להבנה בין הרבנות הראשית למערכת הבריאות. 

התשובה נערכה ע"י דר' קובי גניזי – ראש המכון לרפואה והלכה בגליל

                                                                             

שאלה

אני לומדת בפנימייה, ורציתי לשאול: אם אני יודעת שחברה שלי מרשה לי להשתמש במשהו מסוים ששייך לה (ובטוח היא מסכימה) כמו לדוגמא עט, מברשת, טייפ וכו'... האם מותר לי להשתמש בזה או שאסור לי להשתמש בלי לשאול אותה?

 

תשובה

ברכה ושלום. 

במערכת יחסים בפנימייה יש מציאות שהמשתכנים בפנימייה נותנים רשות מראש, ובאופן חד פעמי להשתמש בחפצים שהם שמישים ביום יום כגון: 

מברשת שיער, עט, כוס תה, פן, ווקמן וכדומה. 

במציאות כזו אז מותר. 

אם לא ניתנה רשות להשתמש, אסור לקחת ללא רשות. 

בברכה, 

עוזיאל                                                                            

 

 שאלה

לכבוד הרב שלום...

בזמן האחרון קורים לי דברים מוזרים ביותר.

נתחיל מהראשון,

לפני כשבועיים הייתי צריך חתיכה קטנה של נייר וחצי דקה אחרי החשיבה הזאת התעופף לי נייר עיתון מול הפנים. 

לפני שבוע וחצי קרו לי 3 מקרים ביום אחד, הראשון, דיברתי על חבר שלי שאני צריך אותו ואחרי עשר שניות הוא הופיע. השני, חיפשתי ספר מאוד מאוד נדיר להשגה ומצאתי אותו על החיפוש הראשון. השלישי, דיברתי עם חבר ואמרתי שאני חייב לשים 10 שקל בקופת צדקה, פתאום הגיע איש שביקש שנעזור לו כספית... 

שבוע שעבר הלכתי ברחוב ונפל לי המפתח קצת רחוק מהדרך שלי אז הלכתי להביא אותו ומצאתי 50 שקל.. 

השבוע אמרתי לחברים שלי שמכבי תל אביב תרדוף אחריהם כל המשחק ורק בסוף ב 3 שניות לסיום תשווה ותלך להארכה ושם תנצח בערך ב10 הפרש.. 

אתמול בשבת אמרתי לחניך שלי שאני צריך לדבר איתו על משהו והוא אמר שבדיוק הוא רצה לשאול אותי משהו מסתבר שזה היה אותו נושא, וזה נושא שממש לא קשור ככה שאין מצב שזה היה שקוף... 

מה זה יכול להיות? 

אני נביא? 

או רק צרוף מקרים? 

לא הגיוני כל כך הרבה דברים בשבועיים.. 

בברכה

 

תשובה

ברכה ושלום. 

זה לא נבואות כי בכדי להיות נביא יש להתקדם במסלול של קדושה וטהרה וללמוד הרבה תורה. ואז אולי אם האדם מזכך את נשמתו השם מזכה אותו . 

מה שקרה לך זה סתם צירוף מקרים. אבל מהמקרים האלו שנצטרפו אתה למד שהשם משגיח השגחה פרטית ! 

(כי מ-ק-ר-ה = ר-ק -מ-ה') 

והשם מברך אותך בברכה ובהצלחה בכל משלח ידיך ! 

כמו שנאמר אצל יוסף הצדיק "וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו". זכית לסייעתא דישמייא ואתה צריך להתקדם עם העזרה של השם ולהמשיך ללמוד תורה בעוצמה, 

להמשיך להתפלל בכוונה, 

להרבות בקדושה ובשמירת העיניים, 

להרבות בטוהר המחשבה וטהרת הנשמה. 

חזק ואמץ!!!! 

אשריך ואשרי חלקיך. רק תיזהר שלא תיפול במידת הגאווה. למד את איגרת הרמב"ן על בוריה. 

בברכה, 

עוזיאל                                                                               

 

שאלה

שלום רב 

ישנו ספר הנקרא "כוחו של תת מודע" הוא אומר שאפשר להשתמש בתת המודע כדי לממש דברים ע"י כך שמאמינים במשהו הרבה מאוד. 

הוא הביא מקרה של אבא שביתו חלתה והאבא תמיד אמר "הייתי מוכן לאבד את ידי כדי שבתי תחלים" 

ובאמת זה קרה הוא אבד את ידו וביתו החלימה. 

או עוד מקרה: אשה אחת ראתה איזו מזוודה שהיא רצתה מאוד אבל היא לא יכלה לקנותה והיא נזכרה בדברי כותב הספר שאם מאמינים במשהו הרבה אז זה יתממש ובאמת היא האמינה בזה ולבסוף מישהו הביא לה כזאת מזוודה. אלו הם רק חלק מן הדוגמאות. מה דעת הרב על תוכן דבריו של כותב הספר.

בתודה מראש

נ.ב. 

כותב הספר הוא גוי והוא לא מכחיש את מציאות הבורא ודווקא ההפך הוא הביא כמה דוגמאות שבהם היה כתוב על הבורא .

 

תשובה

ברכה ושלום 

אני לא מכיר את הספר. 

דע לך כי חז"ל אומרים שתמיד האדם צריך לפתוח את פיו לטובה כי "ברית כרותה לשפתיים" 

כלומר יש משמעות אדירה לכל מילה שאדם מוציא מפיו. 

ולכן קדושת הדיבור בעם היהודי היא דרך חיים !!! 

לא מותר להגיד הכל , 

וכשאומרים צריך לומר נכון, 

וזו הסיבה שאנו מברכים אחד את השני כי ברית כרותה לשפתיים. 

בברכה, 

עוזיאל                                                                           

 

שאלה

כבוד הרב שלום, 

האם יש לך הצעה כיצד ניתן לשמח חבר שהוריו מתגרשים והמצב בביתו לא טוב? 

או דרך מסויימת לעזור למשפחה להגיע לשלום בית. 

בברכה. 

 

תשובה

ברכה ושלום. 

אין ספק שגירושין זה דבר עצוב מאוד , וכבר נאמר בגמרא : "כל המגרש אישתו ראשונה , מזבח מוריד עליו דמעות". וזה טבעי שכאב הגירושין מלווה בעצבות את כל הסובבים . 

מצווה גדולה עליך לשמח עד כמה שתוכל את חבריך , שהוריו מתגרשים אם אתה מכיר את הסיטואציה לעומק ומצוי בפרטים ומקובל על הצדדים שאתה ממערב אז כדאי לך למצוא דרך לעזור ולהשכין שלום בית . נראה לי שהדרך הנכונה ביותר היא לפנות לגורם שלישי , המכיר את שני הצדדים ואיננו קרוב משפחה , כדי שיוכל לגשר ולהשכין שלום בית . נראה לי שרב טוב או איש מקצוע או אפילו מגשר , יוכל עם הרבה סיעתא דשמיא לפטור את הבעיה , כיוון שכולם מבינים שהגירושין איננו התענוג הגדול בחיים . 

ולסיום אומר לך שהעצב הוא מורכב מאותיות צ ב ע , והדרך להסיר את העצבות הוא לצבוע את התמונה בצבעים חיים , ועוד אומר לך רעיון עמוק הוא גם אותיות ב צ ע , רק את החומר ניתן לבצוע והשמחה היא רוחנית לגמרי , והדרך לצאת מעצבות היא רק דרך העיסוק בדבר רוחני , כמו לימוד תורה או עיסוק רוחני אחר כנאמר : "פקודי ה' ישרים משמחי לב". 

ולפעמים "שמחות קטנות של יום חולין" יכולות גם לעזור : 

לקנות עוגה ולציין סיבה למסיבה והשתתפות פעילה של הנוכחים, להזמין את הנוגעים בדבר למסיבה משפחתית במסעדה או פיצה או לצאת לאיזה טיולון מתוכנן בחיק הטבע (חרמון? שייט בירדן? מצדה?) וכדומה. 

בהצלחה, 

עוזיאל                                                                         

 

שאלה

כבוד הרב שלום. 

נפגעתי מאד ממישהו ואני כועסת עליו מאד. לפעמים אני מפליגה בכעסי מאד עד לכדי שנאה ואיחולים רעים בליבי. מה עושים כדי להיפטר מתחושות אלו?

 

תשובה

ברכה ושלום. 

התגובה הטבעית שלך היא תגובה נורמלית שמראה שאת אדם נורמלי. 

אולם דווקא משום כך דורש השם ממך לעבוד על המידות שלך. 

זה קשה. 

אבל זה הניסיון שלך!!! אם תצליחי להתמודד עם מידת הכעס ולעדן את המידה הזו ולנצח את השנאה שבלב הרי שקנית את עולמך בחייך. 

האדם נברא בעולם הזה עם נטיות טבעיות ורגילות שמעורבב בהם טוב ורע. ויש לאדם להתמודד ולנצח !!! 

תנסי לתפוס את ה"ריב " שיש לך עם אותו אדם כניסיון עבורך ולא כמלחמה בו!! 

בהצלחה,

עוזיאל                                                                          

 

שאלה

שלום הרב,

אני מסורתי ואני כותב לך כי אני מרגיש ברגע זה מאוד מדוכדך ומיואש. לא יודע, פתאום החיים נראים לי חסרי תוחלת וכאלה שחורים יותר מהלילה.

אני חש שהעולם הזה הוא עולם אכזרי ומרושע ושהכל בו לא טוב. אנא הרב מה יש לך לומר לי? 

ערן.

 

תשובה

ברכה ושלום. 

ערן ידידי ואהוב ליבי שלום. 

עם שם כמו שלך אתה מסוגל להעיר את על העולם ולהאיר את השמיים. 

דע לך כי יש בך כוחות נפלאים ומודעות עצמית מאוד גבוהה .עצם זה שאתה מסוגל להביע את הרגשות שלך זה כבר האור הראשון שבקצה . 

התחושות שלך הם תחושות נורמליות ולפעמים הם עוברים בראש שלך ושל הרבה מאוד אנשים. וזה אומר שאתה אדם נורמלי שחי חיים מאוד ערניים ושאתה ער ומגיב לשירת הבריאה שהשם ברא. 

הנשמה שלך שרה שיר עם ניגון הבוקע את הרגשות . 

אתה צריך לתרגם את הניגון הזה לעשייה !!!!! 

אתה חייב לשמח את עצמך ולחייך !!!!! 

אתה יכול לגרום להדלקת האור של הנשמה שלך!!!!! 

אתה מסוגל להאיר בכוחך את כל העולם החשוך שראית!!!! 

אגלה לך סוד, העולם לא חשוך יש בו המון אור מתוק וטוב לעיניים. אבל אתה לא רואה את האור כי יתכן שהעיניים שלך סגורות. 

ערן אחי היקר פקח עינך וראה סביבותיך .יש בעולם גם הרבה טוב וחסד .יש בעולם אויר זך ונקי ויש בעולם נשמות טהורות וברות. 

החשוב ביותר אל תיתן לייאוש לכרסם אותך ואל תיכנע לעצבות. כי מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. 

אני מצרף לך שיר ,כזה שאולי יכול להעלות לך ולנו חיוך קטן שימשיך איתנו לכל היום. 

אם עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא 

אם הפרחים סתם מחייכים את העולם 

אם מתגלגל הגל מצחוק עד השמים 

אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם? 

אם יש עוד קרקסים וליצנים ולא בסתר 

אם צחוק הילדים נשמע צלול ולא רחוק 

צוחק השוק, הים,הפעמון של בית הספר 

אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק? 

כדאי, כדאי ללמוד מן הפרחים 

לא לקמץ בחיוכים 

והעולם, תראו, יהיה פתאום כה טוב 

כדאי לצחוק ולחייך נסו רק פעם 

כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב 

צריך קצת לחייך, מותר לכעוס 

אך בזהירות לא להרוס 

אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר 

אפשר לחלום ולקוות נסו רק פעם 

אפשר לצחוק ללא סיבה, אפשר גם לשיר. 

אדם הולך בעיר, והיא שלו והיא זרה לו 

והוא שותק והעולם כולו שותק 

לפתע בדיוק מולו תינוקת התחייכה לו 

והאדם צוחק והעולם כולו צוחק 

ושוב נושקת שמש את העיר המאוהבת 

גל שובב וקל נושק לסלע שוב ושוב 

האור נושק לצל והפסים את הרכבת 

רק אנו שוכחים מה שכל כך כל כך חשוב

בברכה,

עוזיאל                                                                 

 

שאלה

 1)במצב שיש מחלוקת בין שני אנשים ואני יודע שא' צודק אבל גם צד ב' חושב שהוא צודק או לפחות טוען ככה (לדוגמא כל צד אומר שהוא צריך לקבל סכום כסף מסוים), האם מותר לי להגיד לו שיוותר על הכסף או שיעשה עם ב' פשרה ואז יהיה ביניהם שלום (או לפחות לא יריבו) 

2)וכשאני יודע שא' צודק, האם מותר לי להגיד ל-א' (כשאני יודע שזה יעזור) שאני יודע שהוא צודק אבל בכל זאת שיוותר על כל הכסף או שיסכים לעשות פשרה עם ב'. ואז יהיה ביניהם שלום (או לפחות לא יריבו). 

תודה רבה!

 

תשובה

ברכה ושלום. 

1+2)מותר ואף מצווה. 

הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. 

מדרש תנחומא לפרשת חקת סימן ב 

והיו ישראל אוהבין יותר אהרן ממשה, לפי שהיה משה אומר ייקוב הדין את ההר, אבל אהרן היה משים שלום בין איש לחברו ובין איש לאשתו, 

ואם היה שומע על אדם בעולם שרוצה לילך לדבר עבירה בלילה, היה יוצא בדרך, וכשהיה מוצאו אומר לו בני מפני מה אתה מהלך בדרך שמא יחשדוך בני אדם בדברים רעים, ואתה בני איש טוב וממשפחה מיוחסת וטובה אתה, ומזהירו ומשיבו מדרך רעה, והיו כל ישראל אוהבים את אהרן אנשים ונשים, ולכך אמרו רבותינו ז"ל הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, 

ראה דברי המדרש רבא על דרכו של אהרון הכהן. 

מלמד שהיה אהרן שואל בשלום בוגדי ישראל ורשעי ישראל, וכשהיה אחד מהם מבקש לעשות עבירה היה אומר: אוי לי מחר יבא אהרן ושואל בשלומי האיך אני משיבו והיה בוש ולא היה סורח. וכן איש שהיה צוהב (מכעיס) את חברו היה אהרן הולך אצלו ואומר לו בני למה צהבת חברך, עתה בא אצלי והיה בוכה ומתחנן ואומר אוי לי שצהבתי את חברי שהוא גדול ממני - שהרי עומד בשוק, לך בחסדך ובקש ממנו מחילה. וכך היה אומר לחבירו. כיון שיצאו לשוק ופגעו זה בזה היו מגפפין ומנשקין זה את זה. וכך היה אהרן עושה כל הימים עד שהיה מטיל שלום בין איש לחברו. 

וכן איש שהיה צוהב את אשתו ומשלחה מביתו היה אהרן עושה שלום ביניהם, אם סרח האיש על האשה אומר לה אהרן הריני עורבו שלא יכה אותך יותר ולא יקללך מעתה, וכן אומר לאיש הריני עורבה שאינה סורחת עליך מעתה, וכן היה עושה כל הימים עד שעושה שלום בין איש לאשתו והייתה האשה מתעברת ויולדת ואומרת לא ניתן לי הבן הזה אלא בזכות אהרן והיו קורין שמו אהרן. ואמרו חז"ל יותר משלשת אלפים בישראל היה שמם אהרן,

בברכה,

עוזיאל                                                                      

 

שאלה

שלום לכבוד הרב, 

קראתי מספר כתבות כאן על פס'. אין לי שמץ של מושג מה זה אומר ואני סקרנית לדעת.. . 

הבנתי בערך... שמדובר בעניין של שמות, קשור למקומות בתנ"ך שבהם השם באיזו שהיא דרך מוזכר(??) והגאומטריה שלו.. . 

הייתי מעוניית הסבר... וגם על שמי בבקשה אם זה אפשרי. 

שמי בישראל - שני 

תודה רבה על זמנך 

שני

 

תשובה

ברכה ושלום. 

ה"שני" הוא צבע אדום זוהר שהשתמשו בו לבנין בית המקדש. 

השם הזה מוזכר בתורה המון פעמים. 

השם הזה מופיע גם בספר משלי פרק לה' 

ובספר שיר השירים פרק ד' 

ובספר ישעיהו פרק א בהקשרים מאוד טובים. 

בישעיהו פרק א' השני (שנים ברבים) מסמל את היכולת להתמודד ,להפוך צבע אדום לצבע לבן . 

שני בגימטריה זה 360 שזה שווה ל"ה' מעוז חיי ממי אפחד" בתהלים פרק כז'

(א) לְדָוִד יְדֹוָד אוֹרִי וְיִשְׁעִי מִמִּי אִירָא יְדֹוָד מָעוֹז חַיַּי מִמִּי אֶפְחָד:. 

שם מגלם בתוכו את המהות של האדם. כל הגרעין של האדם נמצא בשם שלו. השם ניתן לאדם ע"י האב והאם בסיוע משמיים. בשמו של האדם מקופל ספר חייו. 

בברכה,

עוזיאל                                                                                 

 

שאלה

 שלום! 

בשנה האחרונה עברתי 2 תאונות דרכים-ובעקבות כל אחת מהן אושפזתי בבי"ח, אפילו בתאונה השניה עברתי ניתוח. 

המון מכרים וחברים טוענים שאני צריכה ללכת לפגוש רב או לשנות את שמי וכו'... 

בדקנו מזוזות בבית והכל בסדר ב"ה. 

פשוט הייתי רוצה לדעת מה כבודו מציע לעשות.... 

(דרך אגב שמי-.....) 

תודה!

 

תשובה

ברכה ושלום. 

ראשית נאחל לך החלמה מהירה ורפואה שלמה אמן. 

אני חושב שהחברים והמכרים שלך לא צודקים! 

את לא צריכה לפגוש רב!! 

את צריכה לפגוש את האלוקים ששוכן בתוכך. 

את צריכה לפגוש את....אבא שלך שבשמיים שמחכה לך רגע רגע לשמוע ממך. 

תפני לאבא שבשמיים תתפללי אליו באמת תקראי אליו בכל הכוח ובכל עוצמת הכוונה שאת יכולה להגיע. 

ואז תראי שהשם יעזור לך ויושיע אותך ויאיר את דרכך ויתן לך אושר ובריאות -אמן. 

חוץ מזה יש לך שם מקסים. שם טוב. 

בגימטריה הוא 126 "על ה' " 

תהלים פרק לז 

ד) וְהִתְעַנַּג עַל יְדֹוָד וְיִתֶּן לְךָ מִשְׁאֲלֹת לִבֶּךָ:

בהצלחה, 

עוזיאל                                                                         

 

שאלה

מה חושב הרב על הסרט תיאום כוונות?

 

תשובה

ברכה ושלום. 

לא אבוש ואודה כי מאוד התרגשתי כשראיתי את הסרט ואף בכיתי .אולי בגלל שלמדתי בישיבת מעלה אדומים אצל הרב סבתו שליט"א ואולי בגלל ששירתי כשריונר ואולי בגלל שהאמת והאמונה זועקים בעוצמה מתוך הסרט. 

אולי. 

אכתוב 4 נקודות בשלב זה. 

1) אמונה היא תשובה לשאלות שאין להם תשובות. 

בניתוח קר עולות שאלות מהותיות של אמונה . 

וזה מאוד בולט בסרט כשהם יוצאים אל הקרב מתוך טהרה של יום הכיפורים זכים וברים מכל רבב ומקבלים את פני השכינה בברכת הלבנה ומלווים בברכתו של אותו אדמו"ר המברך אותם ואמר "תיפול עליהם ולא עליכם אימתה ופחד.." .עולים הם על הטנקים חלקם אף עדיין בבגדי יום הכיפורים ונוסעים והולכים ל...בית עולמם. 

למה?????????????? 

סרט זה חידד אצלי את המחשבה על עוצמתה של האמונה. 

כי אין תשובה לשאלה : למה? . 

והאדם היהודי נדרש לחיות עם סימני שאלה במשך כל חייו. סימני שאלה אלה נשארים תמיד ואינם באים על פיתרונם ולמרות סימני השאלה ,היהודי ממשיך את שגרת חייו . 

כי מה שנותן לאדם היהודי עוצמה להמשיך זה האמונה . 

שהרי המשפט בראשון שאומר יהודי כשהוא מתעורר בבוקר הוא: מודה אני לפניך מלך חי וקיים ....בחמלה רבה אמונתך," ורק מתוך עוצמתה של האמונה יכול היהודי להמשיך את שיגרת יומו ולומר :נשמה שנתת בי טהורה היא ..." 

האמונה היא כוללת את כל התורה כולה , 

האמונה היא הבסיס לכל התורה כולה, 

האמונה היא הנותנת לאדם את היכולת לחיות עם סימני שאלה גדולים ועצומים.

2) התעוררות לחשבון נפש 

קורה לפעמים שהאדם יכול להתעורר לתשובה שלמה בעקבות כזה סרט. כי יש בכוחו של סרט זה לטהר ליבות בני אדם כי הוא נוצר מלב טהור של גדול בתורה. והיוצא מהטהור טהור. יצירה זו שנוצרה מיוצר הנטוע בבית המדרש מגלה את כוחה של תורה בחיי היום יום. כמה יש בכוח האדם לקדש את החולין ולהכניס תוכן רוחני לעולם גשמי .

3) אחדות עם ישראל וערבות הדדית 

המימד של החיבור עם ישראל בא לידי ביטוי בסרט זה כבבואה לחיינו כאן ועכשיו. אותם נשמות טהורות וזכות שנפלו על קדושת השם העם והארץ הם אחינו בית ישראל ואין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם בגן עדן כי מסירות נפש על עם ישראל יש בכוחה להפיל מחיצות מדומות וסטיגמטיות של עדות וכתות וזרמים והגדרות של צבעי כיפה או סוגי גרביים. 

4)ההכנה היא הבסיס להצלחה ולגאולה כלל ישראלית 

עוד למדתי מהסרט עד כמה חשובה היא ההכנה .ועד כמה יש לשים לב לפרטים קטנים ולפרטי הפרטים הקטנים שהרי יעקב אבינו חזר על פכים קטנים. כל אימת שנדרש מהאדם עשייה הוא צריך לבצע אותה בשאיפה לשלמות. 

" אם עושים אז עד הסוף " " אם עושים אז עושים טוב ומדוייק" וזה יכול להתחיל בהכנה של טנק לשדה קרב וזה יכול לבוא לידי ביטוי בהכנות לשבת וזה יכול לבוא לידי ביטוי בהכנה לחיים ובכל הכנה שהיא. 

והתורה ציינה את הכיור אבל גם את כנו של הכיור כי ה כנה היא הבסיס ליציבות הכיור במקדש. 

וכך גם ההכנה של האדם את עצמו בחודש אלול לקראת יום הדין ובעצם כך היא ההכנה של האדם בעולם הזה לקראת חיי העולם הבא. ולפי עבודת האדם בהכנה כך הוא קוצר את פירות העמל ונהנה מיגיע כפיו. ומי שטורח בערב שבת הוא האוכל בשבת. ומי ששומר על עצמו השם שומר אותו ומי שעוזר לעצמו השם עוזר לו. 

בברכה, 

עוזיאל                                                                       

  

שאלה

שלום כבוד הרב, 

חברתי בת ... מתחתנת ב-...עם בחור בן .... הם מתגוררים יחד ביחידת דיור נפרדת בחצר הוריו ..... אני לא יודעת בדיוק מאיפה להתחיל מרב כל הבעיות........ בכל זאת, אנסה לגעת בכל. 

1. הוא מעשן גראס פעמיים בשבוע (בעבר היה מעשן יום יום) – הוא לא מוכן להפסיק ואומר שהוא נהנה מזה ושאין בזה כל רע ואף דואג להאשים אותה שאינה אוהבת את חבריו (שמעשנים איתו) ושהוא נהנה.

2. היא עזבה מקום עבודה בגללו- הוא לא רוצה שתתראה עם אנשים (הוא מאוד קנאי)-יוצא שהוא עובד, חי חיי חברה, נפגש עם אנשים והיא כל היום בבית לא עובדת, בודדה מאוד – בלי חברות ובלי משפחה. יש לה בעיות בריאות, היא נחנקת מרב לחץ. אציין כי הוא לא מחסיר לה כלום ודואג לכל צרכיה. 

3. הם מרבים לריב- בשעת ריב הוא "מפיל" הכל עליה ואומר לה שהיא קשה, הוא מזלזל בה, פוגע בה עד שגורם לה לבכות. הוא רוצה שהיא תדווח לו בדיוק מה היא עושה ועם מי היא נמצאת. יש להם בעיה הדדית של חוסר אמון. 

4. היא בהריון באמצע החודש השני. 

5. היא בדיכאון - מהיום בו החליטו להתחתן היא מתקשרת אליי יום יום (בדר"כ היינו מדברות פעם בחודש) ומספרת לי את הבעיות שלה. משיחות איתה אני מבינה כי היא מודעת לבעיה הזו היטב, אבל לא יכולה לקבל החלטה או לעשות משהו קיצוני וזאת בגלל פחד מתגובת הסביבה-ההורים והחבר (כנראה היא גם יודעת שלא תצליח "להיפטר" ממנו בקלות. היא אמרה לי שהיא מתחתנת שלא מתוך שמחה ושלמות. 

6. היא אמנם מבינה שהיא עושה טעות ומבינה באיזה מצב היא נמצאת, הבעיה היא שהיא נתלית בעניין העישון (כאילו זו הבעיה הגדולה.......) והבעיה הנוספת היא שהיא מתייעצת עם הרבה אנשים והם מבלבלים אותה והיא לא מצליחה להגיע להחלטה. 

7. הוריה לא יודעים בדיוק מה עובר עליה. 

8. היא רוצה מאוד לדבר עם רב שידריך אותה מה לעשות אם בכלל. 

מה הפתרון? מה אפשר לעשות? כואב לי עליה מאוד!!!!!!!!!! האם יש טעם לשתף את אימה? 

מצטערת על אורך השאלה – מקווה שתוכל להשיב לי במהרה.

תודה רבה רבה.

 

תשובה

ברכה ושלום. 

חסרים המון פרטים בכדי לרדת לעומק העניין ולחוות דעה. לכן אכתוב לך באופן כללי ביותר. 

1) ברגע זה שאת קוראת תרימי מיד טלפון למחלקת הרווחה בעירייה ותדווחי להם את כל הפרטים הידועים לך. דחוף!! 

2) יש לנסות למנוע את החתונה הקריבה ובאה. 

עם כל המשמעויות הכרוכות בזה כולל הפסד כספי. כי כמו שזה נשמע באופן שטחי ממה שכתבת יהיו לה צרות צרורות אחרי הנישואין. כדאי לתפוס את זה בזמן לפני שיהיה מאוחר מדי!!!

3) יש לפנות מיד לרב העיר או למכון פוע"ה בירושלים :6515050-02 ולהתייעץ איתם בנוגע להפסקת ההריון. 

אין לעשות הפלה ללא פסיקה מפורשת של רב מוסמך!!!!

4) יש לבדוק אם כדאי לערב את ההורים בשלב זה .כי תלוי איך ההורים יגיבו וכיצד המקרה ישפיע עליהם. 

5) פעלי מהר, פעלי בזריזות, פעלי בנחישות ובעוצמה. ללא פחד וללא מורא מהבחור ומבני משפחתו. 

את עוסקת בהצלה של החברה שלך. את מ-צ-י-ל-ה אותה מהגורל האכזרי. 

תעודדי אותה שתשתף פעולה עם מחלקת הרווחה בעירייה. תחזקי אותה ותאמצי את ליבה. 

אם את זקוקה לייעוץ או תמיכה או שיש לך שאלות נוספות כתבי אלי . 

*פעלי מיד וללא שהות. יש לך זכות להציל נפש מישראל!! 

בהצלחה, 

עוזיאל                                                                                

 

שאלה

האם זה סופנו?? האם אנו מתקרבים לקץ??? 

והאם ההיסטוריה חוזרת על עצמה? לא סתם השעון הוא עגול.......

 

תשובה

ברכה ושלום. 

מעולם לא הייתה קיימת בעם ישראל מציאות מבורכת כמו שאנו חיים כאן במדינת ישראל. 

ריבונות מדינית כלכלית בארץ ישראל. 

עם ישראל חזר לביתו אחרי 2000 שנות נדודים. 

עוד לא אבדה תקוותנו. אותה תקווה בת שנות אלפיים תתגשם היום בבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. 

ראה מה כתב הרמב"ם ב רמב"ם הלכות מלכים פרק יב הלכה ב 

אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, 

יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, 

ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם, שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו', ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא לשום שלום בעולם, שנאמר והשיב לב אבות על בנים, 

ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבא אליהו, וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, 

ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת, ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר, שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב הקצין, אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו. 

אל תתייאש אחי ,מהמצב אנו רואים בעין ובחוש איך דברי הרמב"ם מתחילים להתגשם בדורינו. אשרינו שאנו זכינו לכך!!!! 

קח אוויר לנשימה ותשיר שיר (של יעקב אורלנד ) כי ליבנו לב אחד ואנו עם אחד ועוד נמשכת השרשרת ואנו כחוליה בשרשרת הדורות - 

אנו דור של גאולה. 

רב הלילה, רב שירנו 

הבוקע לשמיים, 

שובי שובי הורתנו, 

מחודשת שבעתיים. 

שובי שובי ונסוב, 

כי דרכנו אין לה סוף, 

כי עוד נמשכת השרשרת, 

כי ליבנו לב אחד 

מעולם ועדי עד, 

כי עוד נמשכת השרשרת. 

עוד, ועוד 

ועוד, ועוד, ועוד, 

הריקוד אל יעמוד, 

והזמר אל ישקוט, 

הריקוד אל יעמוד, 

והזמר אל ישקוט, 

יד אל יד, 

שיר אל שיר, 

שיר אל שיר, 

יד אל יד, 

הורה – מעגל אחד! 

אי, אי, אי, 

יום ולילה, יום וליל, 

את בוערת לי בלב, 

לך כוחותינו עוד לא תמו – 

הורה, הורה, דברי שיר, 

בהריך אור מאיר, 

כי אלף דור עליך קמו. 

ניגונינו, ניגונייך 

עוד עולים אל השמיים, 

שובי שובי אל בנייך, 

אל חומות ירושלים. 

שובי שובי ונסוב, 

כי דרכנו אין לה סוף, 

כי עוד נמשכת השרשרת, 

כי ליבנו לב אחד 

מעולם ועדי עד, 

כי עוד נמשכת השרשרת. 

שיר חזק!!!!!

בברכה

עוזיאל                                                                                   

 

שאלה

לכב´ כב´ הרב 

שלום רב, 

אני בת 31 נשואה +ילד בן 6

בשנים האחרונות עברתי 4 הפלות כשהאחרונה לפני מס´ ימים.

מבחינה רפואית לא מצאו שום בעיה עברתי בירור לאחר שני הפלות.

אני אומנם לא אישה דתיה אך מאמינה מאד והשתדלתי מאד להתחיל ולעשות יותר למען השם בכדי שיעזור לי להביא עוד ילדים לעולם כי ברור לי שרק הוא המחליט ובכל זאת עברתי עוד הפלה השבוע ואני לא מתיאשת ומקבלת את מה שקרה לי 

לא אשקר ואגיד שזה לא קשה לי נפשית ופיזית ויותר מכל כואב לי על הבן שלי שכבר מאד מאד רוצה אח או אחות רציתי את עזרתך מה עושים במצב כזה כי אני ממש מפחדת שזה יקרה לי שוב וכל פעם שאני בהריון אני בחרדות איומות ובסופו של דבר זה קורה כאילו אני קוראת את הגוף שלי אשמח לקבל יעוץ או איזו דרך תוכל אולי לפתור לי את הבעיה

 

תשובה

ב"ה 

שלום. 

ראשית ,אסור להתייאש!! עם כל הקושי והמורכבות של ההתמודדות אתם מוכרחים להמשיך במאמצים .אסור להשבר. 

עצתי אליכם:

1) לפנות לליווי רפואי רציני כי צריך לעשות הכל מחינה רפואית ולבדוק לעומק את כל הפרטים ולפעמים אפילו סוג דם שלא תואם יכול להוות מכשול. 

כדאי לכם לפנות ל"מכון פוע"ה" בירושלים 02-6515050 

2)כדאי לך לבקש מהקדוש ברוך הוא ישועה ועזרה . והזמן הטוב ביותר הוא כשתדליקי נרות בערב שבת (בזמן כניסת השבת ולא בשבת עצמה) זה זמן טוב ועת רצון .וברגע הזה תתפללי ותבקשי מהשם שיעזור לכם . 

3)כדאי גם להוריד את כל תכשיטי הזהב בזמן ההריון . 

ויהי רצון מלפני האלוקים שישמע את תפלותייך ובקשותייך ויושיע אתכם ותשזכו לפרי בטן חי וקיים ובריא אמן. 

בהצלחה, 

עוזיאל אליהו,                                                                      

 

שאלה

שלום. 

קניתי נעליים חדשות, ושמתי לב שעל הסוליה יש צורה של מגיני דוד. 

האם מותר לי ללכת עם זה? 

אם לא- אז למה? 

ובמקרה שאסור, מותר לי לשנות את הצורה של זה כדי שזה לא יראה כמו מגן-דוד? 

אם לא- יש הצעות לפתרון הבעיה? 

תודה רבה וערב טוב (:

 

תשובה

ב"ה 

שלום. 

כתבו הפוסקים שהיו שנהגו לכתוב את המילה עמלק על סוליית הנעל וכך לקיים "מחיית עמלק" . 

ואיזה הרגשה תהיה לך כשאתה חש את מייחת מגן דוד ח"ו ? 

לכן נראה לי שכדאי לך לחפש נעליים אחרות. 

אגב, ששמעתי שזה פס ייצור מיוחד מהגויים ויש בזה כוונה מיוחדת בדיוק כפי שהגויים הפיצו "כיפות סרוגות" שיש על הריקמה שלהם בדוגמא צלב (שתי וערב) רחמנא ליצלן. ואסור לחבוש כיפה כזו על הראש. 

אחי היקר , "של נעליך אלו מעל רגליך" . 

ועיין גם בתשובתי "מקורות לנעילת נעליים" ב: 

http://www.kipa.co.il/ask/show/73889  

בברכה, 

עוזיאל אליהו,