בוקר אחה"צ
יום א' 08:30-14:00 16:00-19:00
יום ב' 08:30-15:00  
יום ג' 08:30-14:00 16:00-19:00
יום ד' 08:30-15:00  
יום ה' 08:30-14:00 16:00-19:00
יום ו' 09:00-12:00  

לשינויים בשעות פעילות הספריה