תהליך הקבלה ליישובים הקהילתיים במשגב:

היכרות עם הישוב

בשלב זה תוכלו לקבל מידע, ממקור ראשון, לגבי אורח החיים ביישוב, גילאי הילדים ונוער, מוסדות החינוך ועלות השימוש בהם וכד'. ברוב הישובים תתבקשו להגיע לראיון היכרות ואולי גם לאירוח עם מס' משפחות. שלב זה נועד לצורך תיאום ציפיות הדדי  לכם ולחברי היישוב.

 

אבחון במכון

לאחר שלב ההיכרות בישוב.

עפ"י הנחיות המינהל (החלטה 1064) עליכם לעבור איבחון התאמה חברתית במכון איבחון מוכר (ועדת ההיכרות בישוב תפנה אתכם למכון).

עלות האבחון משולמת על ידכם ישירות למכון.

הערה חשובה: תוצאות האיבחון מועברות לנציגי הועדה האזורית . התוצאות ישמרו בכספת ולא ייעשה בהם כל שימוש פרט לתמיכה בתהליך הקליטה בישוב.

תוצאות האיבחון יהיו תקפות לכל יישובי משגב (פרט לישובים בעלי אופי וייחוד שהוגדרו מראש).

 

ועדת קבלה אזורית

לסיום הליך הקבלה, תזומנו לראיון היכרות בוועדת הקבלה אזורית אשר הרכבה: נציג המועצה , המשמש כיו"ר הועדה, נציג החטיבה להתיישבות של הסוכנות היהודית, נציג היישוב, נציג התנועה המיישבת (ביישובים הרלבנטיים).

את הזימון לוועדה תקבלו מועדת הקליטה בישוב.

החלטת ועדת הקבלה תגיע אליכם בדואר. קיימת למועמד זכות ערר, במקרה שנדחה ע"י הוועדה.

אנו מקיימים הליך זה בהתאם להחלטות רשות מקרקעי ישראל ומשתדלים לבצעו בדרך הנוחה והקצרה ביותר האפשרית.

  

אם נתקלתם - בכל שלב שהוא - בבעיה, בעיכוב או בשאלה -

עופר אסטמקר פרידמן
מנהל מרכז צעירים וקליטה
04-9904111