בחודש נובמבר 2011 הציב המשרד להגנת הסביבה תחנת ניטור אויר ניידת למשך חודש בחצר בית הספר העל יסודי. אחת ממטרות הניטור הייתה לבחון את השפעת המחצבה על האזור הנבדק.

מצורף דו"ח הניטור. מהדו"ח עולה כי לא נמדדו חריגות מתקני איכות האויר בתקופת המדידה, וכי רמתם של מזהמי אויר האופיניים לתעשיה ולתחבורה הינה נמוכה. שכיחות הרוח מכיוון המחצבה הייתה נמוכה ולכן לא הוסקו מסקנות מספקות לגבי השפעתה. עם זאת יש לציין כי ניטורים תקופתיים שנערכים ע"י המחצבה במועדון הכפרי משיגים תוצאות תקינות.

תוצאות הניטור דומות לתוצאות שהתקבלו בעבר במצפה אביב ובתובל, ומצביעות על איכות אויר טובה בפרמטרים שנמדדו.

לצפיה בדו"ח הניטור

תחנת ניטור