הודעה לתושבים בעקבות עידכון פקודת הכלבת

המחלקה הוטרינרית שמחה לבשר לתושבי המועצה  כי בתאריך ה 11.11.20 כנסת  ישראל אישרה את התיקון לפקודת הכלבת המאפשר תצפית ומעקב ביתי, במקום הסגר בכלביה לכלבים וחתולים שנשכו ועומדים בדרישות החוק. 

התיקון אינו מייתר את הגעת  האדם שננשך /נשרט למשרד הבריאות לצורך דיווח על הנשיכה!

בתיקון הפקודה הוכנסו שני שינויים חשובים:

הראשון מתייחס לתקופת התצפית שתהיה מעתה 10 ימים מיום הנשיכה/שריטה ולא ממועד ההגעה לתחנת ההסגר.

השני מגדיר את התנאים הנדרשים לקבלת היתר לתצפית ומעקב ביתי ואת האופן בו היא תתבצע.

יש לציין כי מטרת ההסגר או התצפית הביתית אינה להעניש את בעל החיים שנשך או שרט , אלא לוודא כי בעל החיים אינו חולה בכלבת והדביק חלילה את האדם שנושך על ידו.

בעקבות התיקון ניתנה לוטרינר הרשותי האפשרות  להמיר את התצפית בתחנת הסגר בתצפית ביתית או לחלופין אם מדובר בבעל חיים חולה או פצוע, תצפית במרפאה וטרינרית שקבלה אישור לכך.

עדיין ברירת המחדל  לתצפית על בעל חיים שנשך או שרט היא תחנת הסגר .

האלטרנטיבה של תצפית ביתית יכולה להתקיים רק בהתקיים בתנאים הבאים:

  1. כלב - מוחזק ברישיון בתוקף במועד הנשיכה. כל הכלבים במדינת ישראל חייבים בחיסון כלבת והוצאת רישיון מגיל 3 חודשים וחידושו אחת לשנה. החזקת כלב ללא רישיון בתוקף תמנע את אפשרות התצפית הביתית.
  2. חתול- החתול חייב להיות מחוסן בחיסון נגד כלבת ב 15 החודשים שקדמו למועד הנשיכה/שריטה. חייב להיות תיעוד מרופא וטרינר על קיום החיסון.
  3. הכלב לא נתפס או תועד משוטט לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,יותר מפעמיים בשנתיים שקדמו למועד הנשיכה. ההתניה היא לא רק לגבי הכלב שנשך אלא גם לגבי כלבים אחרים ברשות אותם הבעלים.
  4. בתחקיר שיערך עם הוטרינר הרשותי ייבדק אם הכלב/חתול שהה באזור שהוכרז כנגוע בכלבת ב 3 חודשים שקדמו לנשיכה או היה במגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת ב 45 ימים שקדמו למועד הנשיכה.

יש להגיש מידית בקשה לתצפית ביתית על גבי טופס בקישור זה .

במידה והבקשה אושרה ישלם בעלי הכלב/חתול אגרה בגובה 365 שח לרשות ויקבל הנחיות מפורטות לגבי מועדי הבאת בעל החיים לבדיקה במועצה ותנאים להחזקת בעל החיים  בתצפית ביתית.

את הנוסח המלא של התקנות ניתן לקרוא כאן.

את פקודת הכלבת המלאה והעדכנית, ניתן לקרוא כאן.