תכנית שבועית לפינוי גזם 

 

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

 

צורית 

מורן

כמון

שורשים

אשבל

 

גילון

חרשים

מכמנים

יעד

אשחר

 

לבון

סלאמה

כאמנה

עצמון

יובלים

 

הר חלוץ

 מעלה צביה

טלאל

מועצה

מורשת

 

פלך

לוטם 

 

קמפוס

רקפת

 

תובל

יודפת

 

הררית

 

 

מנוף 

אבטליון

 

מצפה אביב

 

 

שכניה

יחד

 

 

 

 

קורנית