תפקידי האגף

 • קליטה איכותית של עובדים חדשים למועצה וליווי שילובם במערכת.
 • עמידה בחוקי השלטון המקומי: פרסום מכרזים, שיתוף נציגויות העובדים ומנהלי מחלקות רלוונטיים.
 • ריכוז הדרכות והשתלמויות במועצה והעצמת ההון האנושי בארגון במגמה לשפר את השירות לתושב.
 • פיתוח ארגוני.
 • סיוע לעובדים בפניות אישיות.
 • שמירת קשר ומפגש מנהלי מחלקות תוך מתן סיוע בפתרון קונפליקטים.
 • ניהול תהליך של הערכת עובדים.
 • מערך שכר איכותי ואמין.
 • ביצוע הסכמים קיבוציים ויישומם בשכר באופן שוטף.
 • בקרה ועדכון מיידיים בנתוני העובדים.
 • מעקב אחר תנאי חופשה, מחלה, טיפול בתאונות עבודה והיעדרויות אחרות.
 • פיקוח שוטף של רו"ח מקצועי על מערך השכר, כולל ביקורות שנתיות.
 • טיפול בפורשים לגמלאות.
 • ארגון יום גבוש שנתי לעובדים, ימי גיבוש בין מחלקתיים, יום האשה, וכדו'.
 • טיפול בחלוקת שי ומתנות בחגים.
 • ביקורי חולים, ביקורי נחומים.