הריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 150 ש"ח.

Browser not supported

לצפיה בתקנון התשלומים דרך האתר

תקנון תשלומים * שדה חובה

אני מאשר/ת שקראתי את תקנון התשלומים ואני מסכים/מה לנאמר בו וכן להתחיבות לשלם את אגרות חוק חופש המידע