המועצה  פועלת  להסדרת החזקת כלבים ואכיפת חוק הסדרת הפיקוח על כלבים ותקנות הכלבת.

קנסות מנהליים יוטלו על בעלי כלבים אשר מפרים אחת מהתקנות הבאות:

  • כלב משוטט- 500 ₪
  • כלב ללא רשיון בתוקף- 500 ₪
  • כלב ללא חיסון בתוקף- 1500 ₪

למילוי טופס בקשה לביטול קנס מנהלי , לחץ כאן