אחריות

  • פיקוח על העסקים
  • סיוע לעסקים בתהליך הוצאת הרשיונות.

 

יעוד:

לאפשר לכל העסקים לפעול תוך שמירה על חוק רישוי עסקים ובהליך רישוי תקין.

 

מטרה:

קיום מטרות ודרישות רישוי עסקים ותקנותיו עד להוצאת רישיון עסק, ביעילות ובהליך אפקטיבי, תוך מתן שירות איכותי.

 

מטרות חוק רישוי עסקים:

רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

הרישיון בא להבטיח, בין השאר:

  • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  • בטיחות האנשים אשר עובדים בעסק או בסביבתו.
  • שמירה על בריאות הציבור , תוך שמירה על תנאי תברואה לרבות מניעת העברת מחלות מבעלי חיים.
  • קיום דיני תכנון ובנייה וכבאות.
  • שמירה על חוק התכנון והבנייה.

לצורך טיפול נאות של מח' רישוי עסקים במועצה, יש לעיין בנוהל תהליך הוצאת רישיון עסק.

 

קבלת קהל במחלקת רישוי עסקים  מתקיימת במועצה בכל ימות השבוע.

מומלץ לתאם מראש, בטלפון: 04-9902317

תחום  רישוי עסקים כפוף לפיתוח עסקי של המועצה בניהולו של שמוליק דודאי.

המדיניות שלנו היא ללוות ולסייע ליזמים ובעלי העסקים במועצה, לעודד ולקדם עסקים במשגב והכול בכפוף לחוק ולתנאים הסביבתיים.

 

עובדי מחלקת רישוי עסקים עומדים לרשותך ויעשו כל מאמץ על מנת להקל עליך בקבלת רישיון עסק מוקדם ככל האפשר.

מירי פרחי
מזכירת אגף שפ"ע
04-9902317
דובי רייטמן
רכז מיחזור ותברואה
04-9902038
אורית שריר
וטרינרית המועצה
04-9902012

 

ניתן להגיש בקשה לרישיון עסק בשתי דרכים:

טופס מקוון להגשת בקשה ישירות למחלקה.

במשרדי המחלקה , להורדת טופס בקשה לרישיון עסק לחץ כאן

 

נספחים נוספים שיש לצרף לבקשה - לחץ כאן