חברי הועדה:

  • עו"ד עמית לוי – יו"ר

  • עו"ד אלי אלון

  • עו"ד רות זימרן

 

מזכירת הועדה - אסנת קציר טלפון: 04-9990124

כתובת: ד.נ. משגב 20179

 

תפקיד הועדה:

בפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

 

לצפייה בפרוטוקולי הועדה