אסנת קציר
מזכירה
04-9990124

חברי הועדה

עו"ד עמית לוי
יו"ר
עו"ד רות זימרן
חברת ועדה
עו"ד אלי אלון
חבר ועדה
עו"ד אביעד קליג'
חבר ועדה

כתובת

מועצה אזורית משגב, ועדת הערר לארנונה, ד.נ. משגב 2017900


תפקיד הועדה

בפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

 

לצפייה בפרוטוקולי הועדה