שעות מענה טלפוני 8:00-16:00 במספר 04-9902332

שעות קבלת קהל 8:00-16:00 בתיאום מראש.

לאחר שעות אלה ניתן לפנות למוקד המועצה לקבלת מענה במספר 04-9902333 אשר זמין 24/7

במקרי חירום ניתן למשטרה במספר 100.

יעל עומר
מנהלת אגף רווחה וקהילה
04-9902332
שירן פרץ
מזכירות וזכאות
04-9902332
חנית ווינשטיין
עובדת זכאות
04-9902334
סמאח אבו יונס
ראש צוות ועו"ס חוק הנוער
04-6031500
נירית אבן שדה
עו"ס מרחבית- יעד, כישור, מצפה אבי"ב, פלך, עצמון ותובל מרכזת תחום צרכים מיוחדים
04-9902347
רביע שאהין
עו"ס מרחבי- כמאנה עו"ס לחוק הנוער
04-8446091 כמאנה 04-9904139 משגב
ואעד טאהא
עו"ס מרחבית- סלאמה עו"ס צח"י
04-9906501 משגב, 04-6781434 סלאמה
דאקר סואעד
עו"ס מרחבי- סלאמה ומרכז תחום ותיקים במגזר הבדואי
04-6783469 סאלמה, 04-6031518 משגב
פארלי לולקו
עו"ס קידום נוער
04-9902332
רעות בריח
עו"ס מרחבית- אשחר, אשבל, יובלים, כמון, מכמנים ומעלה צבי"ה
04-9901093
תמר בוצין
עו"ס מרחבית- לוטם, טל-אל, שכניה, קורנית ומנוף
04-9902348
נטע רוזנאי
ראש צוות ועו"ס מרחבית- מורן
04-6031506
שירה וידר/ מ"מ חופשת לידה דני לנדאו
עו"ס מרחבית- אבטליון, הררית, חרשים, יודפת, יחד ומורשת
04-6031501
רעות טוקר
עו"ס מרחבית- גילון, הר-חלוץ, לבון, צורית ושורשים עו"ס לסדרי דין
04-9902074
מראם אבו ריא
עו"ס מרחבית- דמיידה עו"ס קהילתית
04-6031500
רואן עוסמאן
עו"ס מרחבית- חוסנייה, ראס אל-עין עו"ס לסדרי דין
04-6031505
תמי ענבר
עו"ס מרחבית- רקפת עו"ס בני משפחה מטפלים
04-6031514
אמאל סואעד
עו"ס מרחבית- ערב אל נעים עו"ס יתד מגזר בדואי
04-6031511
נג'לא סואעד
עו"ס מרחבית- ערב אל נעים עו"ס קהילתית
04-6031510
סאלח סלאם
עו"ס מסגרות ילד ונוער מגזר בדואי
04-6031515
מאיסא שלאעטה
עו"ס מסגרות ילד ונוער מגזר בדואי
04-6778337
נועה פולבר אנקה
עו"ס- מרכזת עבודה קהילתית
04-9902308
הדס דושי-וקס
רכזת היחידה להתנדבות
04-9902336
רים סולימאן
עו"ס אובדן ושכול
04-6031502
שירה אנדי גריי
יו"ר ועדות תכנון טיפול ועו"ס נתיבים להורות צעירים
04-9902072
רונית וידר מלניק
עו"ס נתיבים להורות למתבגרים
04-9902059
אסנת קציר
מזכירת היחידה להתנדבות
04-9990124