חברי הועדה:

טבלת אנשי קשר - ועדת ביקורת
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יהודית סלע קורנית yuditsela@gmail.com
אבי גרבובסקי הררית Avig0799@gmail.com
אסתר פרץ כישור archiyon@neto.net.il

תפקידי הועדה:

לבדוק האם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.

בדיקת האם חשבונות ופעולות המועצה נעשו במסגרת תקציבה המאושר.

לבדוק האם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה, עליהם הצביעו הוועדה או מבקר המדינה בפני המועצה.