עובדי המרכז הקהילתי


תפקיד המרכז הקהילתי

 

מרכז קהילתי משגב מוביל את תחומי הפנאי עבור תושבי המועצה, תוך פיתוח שותפויות עם ובין ישובים וגורמים נוספים במרחב. אנו מחוייבים ליצירת היצע מגוון של פעילות מהנה, מקצועית, ערכית, איכותית, חינוכית ומונגשת ברחבי המועצה.
זאת, לשם מיצוי אישי וקבוצתי, למען חיזוק הזהות הקהילתית ותחושת השייכות ברמת הישוב והמועצה לצד מעורבות בחברה הישראלית

 

מרכז קהילתי משגב – עמותת "משגב הגליל" ו"העמותה לקידום הספורט במשגב"

עמותת "משגב הגליל" נוסדה בשנת 1983 , "העמותה לקידום הספורט במשגב" הוקמה בשנת 2004.

עמותת "משגב הגליל" הוקמה לצורך פיתוח ההתיישבות בגליל והתמקדותה הינה בשרותי המרכז הקהילתי לתחומיו הבאים: ספורט, מחול, תרבות, תרבות תורנית, מוסיקה חוגי העשרה, פעילויות ילדים ונוער ומבוגרים.

"העמותה לקידום הספורט במשגב" מקדמת ארגון והפעלת פעילויות ספורט שונות, פיתוח פעולות קהילתיות בתחום הספורט, השתתפות בתחרויות, טיפוח ועידוד ספורטאים.

לשתי העמותות יש הנהלה ציבורית המורכבת מנציגי תושבים, נציגי הרשות והחברה למתנ"סים.

הפעילות מתקיימת בחמישה מוקדים מרכזיים:

מתחם משגב ובארבע שלוחות: הר-גילון, הר- שכניה, מורשת וסלאמה.

פעילות חברתית –תנועתית מתקיימת בכל  ישובי משגב ופעילות אזורית במתחם משגב.

המרכז הקהילתי נתמך ע"י המועצה האזורית משגב ומונחה ע"י החברה למתנ"סים.