• פועל יוצא מהערכים הנמצאים בבסיס ההתנהלות של המועצה האזורית משגב, הוא עשיה נמרצת ועיקבית לרווחת בעלי צרכים מיוחדים.
  • המועצה נוקטת במירב המאמצים ומשקיעה משאבים רבים על מנת לספק לכל תושביה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו.
    מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות שיביאו לכך שאדם בעל מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל התושבים, באופן עצמאי ושוויוני.
  • הנגשת האתרים במועצה ובישוביה, היא חלק אינטגרלי מהפעולה השגרתית של המועצה.

 
 

אורית פרץ
רכזת פרויקטים ונגישות
04-9902369