טבלת אנשי קשר - לשכה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
לשכה 04-9902030
דני עברי ראש המועצה 04-9902310 danny@misgav.org.il
מירב בן-דע מנכ"לית המועצה 04-9902310 merav@misgav.org.il
אחמד סואעד סגן ראש המועצה ומ"מ 049902312 a.sawaed@misgav.org.il
שמוליק דודאי מנהל פיתוח עסקי ומנכ"ל החכ"ל 04-9902312 shmulik@misgav.org.il
נבות זיסו גולדוין מנהל פיתוח ישובים 04-9902024 052-3743903 navot@misgav.org.il
רונן תשרי בן-משה עוזר מנכ"לית 04-9902383 ronen@misgav.org.il
דניאל דימרי בן-סימון מנהלת תחום ביטחון קהילתי 04-9902076 daniel@misgav.org.il
דניאל דימרי בן-סימון אישורי תושב 04-9902076 daniel@misgav.org.il
ליטל בלסיאנו מזכירת לשכה 04-9902312 lishka1@misgav.org.il
שיר אבלנה מזכירת לשכה 04-9902310 lishka2@misgav.org.il

אישור תושב

תפקידי הלשכה

  • הובלת חזון המועצה ותכנית אסטרטגית עפ"י יעדים מרכזיים.
  • יישום תכניות ארוכות טווח לבינוי קהילתי, ופיתוח נושאי ליבה, תוך שיתוף הציבור.
  • ניהול ענייני המועצה בשוטף ובראייה לטווח הארוך.
  • ייצוג וקידום יעדי המועצה, הישובים והאזור, בפני רשויות המדינה.
  • קיום קשר רציף ושיתוף פעולה עם התושבים ועם נציגויות היישובים.
  • קיום ישיבות מליאת והנהלת המועצה.
  • העברה שוטפת של מידע לתושבי המועצה ולגופים הציבוריים.