בקשה לאישור לטאבו

 

לקבלת אישור לטאבו יש לפעול בהתאם להנחיות המפורטות להלן:

1. מילוי טופס בקשה לאישור של הועדה לטאבו, ניתן להגיש בקשה באמצעות אתר הועדה ועדה מקומית משגב, או באמצעות פנייה למזכירת הועדה לתכנון ובניה גב' שרית פריד בטל: 04-9990102 שלוחה "0" או במייל [email protected]

2. מילוי טופס בקשה לאישור העדר חובות של קולחי משגב, ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה לאישור העדר חובות או באמצעות פנייה לגזברות קולחי משגב לגב' מאירה טואג  בטל: 04-9990165 שלוחה "102" או במייל  [email protected] .

3.במידה ותשלום הארנונה מבוצע באמצעות הישוב, יש להעביר אישור ממזכירות הישוב להעדר חובות ע"ש המוכרים/הבעלים הקודמים לגזברות המועצה למר' מוסטפא קאסם  בטל: 04-9902357 או במייל  [email protected] 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

מוסטפא קאסם
מרכז פניות תושבים ואישורים
04-9902357
 

שאלות נפוצות ותשובות:

  1. אם אני רוצה לרשום את הנכס שלי שהסתיימה בנייתו בטאבו, האם יש צורך בכל האישורים?   כן. 
  2. אם אני משלם ארנונה דרך הישוב, האם אישור העדר חובות מהישוב מספיק עבור הטאבו ?   לא האישור חייב להיות אישור מהמועצה.
  3. האם אפשר לקבל את האישור במייל / בפקס?  לא, האישור שמוגש לטאבו חייב להיות מקורי.
  4. איזה אישורי מועצה צריך להציג לטאבו?  יש להציג אישור היעדר חובות מהמועצה ואישור מהועדה המקומית לתכנון ובניה.