1
סוג הבקשה
2
פרטי הנכס
3
פרטי מגיש הבקשה/בא כח
4
פרטי המעביר/ים
5
פרטי הנעברים
6
צירוף מסמכים

בקשה לקבלת אישור העדר חובות ממועצה אזורית משגב וקולחי משגב

 

פרטי הנכס

 

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

נא לרשום, כתובת מלאה כולל מיקוד ומספר תא דואר

המעביר/ים
שם המעבירמספר זיהוי של המעביר

הנעבר/ים
שם הנעברמספר זיהוי של הנעבר

 

Browser not supported

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

מוסטפא קאסם
מרכז פניות תושבים ואישורים
04-9902357