מכרזי כח אדם ומודעות דרושים

מכרזי כח אדם ומודעות דרושים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
עובד/ת תברואה באגף שפ"ע ואיכות סביבה 29/03/2020 13/04/2020

עבור לארכיון המכרזים