מכרזי כח אדם ומודעות דרושים

מכרזי כח אדם ומודעות דרושים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת חיצוני 14/01/2020 27/01/2020
רכז/ת התנדבות חיצוני 14/01/2020 27/01/2020
3 רכזים מוניציפאליים ליישובים חיצוני 09/01/2020 20/01/2020
עובד/ת תברואה באגף שפ"ע ואיכות סביבה 08/01/2020 20/01/2020

עבור לארכיון המכרזים