מכרזי כח אדם ומודעות דרושים

מכרזי כח אדם ומודעות דרושים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מנהל/ת אגף שפ"ע ואיכות סביבה חיצוני 12/11/2019 24/11/2019
מזכיר/ה לבי"ס קציר חיצוני 12/11/2019 24/11/2019
מודעת דרושים - מזכירים/ות למילוי מקום חיצוני 12/11/2019 24/11/2019
למועצה אזורית משגב דרושים: ממלאי מקום להכללה במאגר מלווים בהסעות לתלמידי חינוך מיוחד חיצוני 23/09/2019 31/12/2019

עבור לארכיון המכרזים