מכרזי כח אדם ודרושים למועצה

מכרזי כח אדם ודרושים למועצה
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
10320- ספרנ/ית מידענ/ית לספריה האזורית חיצוני 12/01/2021 24/01/2021
30021- ממלא/ת מקום עובד/ת סוציאלי/ת נערות בסיכון ומועדוניות- אגף רווחה וקהילה דרושים 05/01/2021 17/01/2021
10520- רכז-ת אדמינטרטיבי-ת לקייטנות וצהרונים- אגף החינוך חיצוני 05/01/2021 17/01/2021

עבור לארכיון המכרזים