מכרזי כח אדם ומודעות דרושים

מכרזי כח אדם ומודעות דרושים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
30320- ממלא/ת מקום עובד/ת סוציאלי/ת נוער וצעירים- אגף רווחה וקהילה ואגף חינוך- קידום נוער 26/11/2020 09/12/2020
60220- עובד/ת אחזקה- מפעיל/ת צמ''ה חיצוני 17/11/2020 30/11/2020
100120- פקח/ית חוקי עזר ושטחים פתוחים חיצוני 17/11/2020 30/11/2020

עבור לארכיון המכרזים