מכרזי כח אדם ומודעות דרושים

מכרזי כח אדם ומודעות דרושים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
עובד/ת גזברות – מרכז/ת ארנונה גבייה ואכיפה חיצוני 18/02/2020 02/03/2020
עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות ילד ונוער באגף רווחה וקהילה חיצוני 18/02/2020 02/03/2020
ממלא/ת מקום עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת באגף לשירותים חברתיים 18/02/2020 27/02/2020
ממלא/ת מקום עובד/ת גזברות – מרכז/ת ארנונה, גבייה ואכיפה 11/02/2020 24/02/2020
עובד/ת תברואה באגף שפ"ע ואיכות סביבה 11/02/2020 24/02/2020
מוקדן/ית/נציג/ת שירות במוקד מוניציפלי חיצוני 11/02/2020 24/02/2020
ממלא/ת מקום רכז/ת השכלה וחיילים משוחררים 04/02/2020 24/02/2020

עבור לארכיון המכרזים