הורים יקרים,

בקשות העברה לשנת הלימודים תשפ"ג הסתיימו.

בקשות העברה לשנת הלימודים תשפ"ד (ספטמבר 2023) יפתחו בינואר 2023 עד ה- 31.05.2023.