אחד התפקידים של ראש המועצה שפחות חשופים לציבור, הוא פעילות אסטרטגית פוליטית לטובת צרכי היישובים, אצל גורמים שונים בממשלה ובכנסת.
אחד החסמים הגדולים לפיתוח היישובים הוא מגבלת מספר בתי אב. 
ראש המועצה, דני עברי, פועל ללא לאות גם בנושא זה.  
 שרת הפנים נתנה "הצצה" לפעילות אינטנסיבית זו. 
מוזמנות/ים לצפות.

למידע נוסף על המאבק למען ההתישבות