1
הסבר לזכאי הסבסוד
2
פרטי הילד/ה
3
פרטי האם
4
פרטי חשבון הבנק

שלום רב,

הריני להודיעך כי רק במידה ותמצאו זכאים להשתתפות המדינה בסבסוד כספי מעון היום, יועבר הזיכוי לחשבונך הפרטי על-ידי המועצה.

על מנת לקבל את החזר תשלומי המעון עפ"י הדרגה(*) שנקבעה לכם ולצורך ביצוע ההעברה הבנקאית, יש למלא את כל פרטי הטופס.

לצורך קבלת ההחזר חובה לצרף:

1. צילום ספח פתוח של  ת.ז. (אם)

2. צילום צ'ק או מסמך אישור בנק על ניהול חשבון (על שם האם)

 

לתשומת ליבך - ללא כל האישורים הנדרשים, לא ניתן יהיה לקבל את ההחזרים.

במילוי הטופס נדרשת חתימת האם במקום המיועד לכך.

התשלום יועבר לחשבונך רק לאחר קבלת הכספים בפועל ע"י זרוע העבודה לחשבון המועצה.

לפני קבלת ההחזר לחשבונכם תקבלו הודעת תשלום למייל מהנה"ח המועצה.

(*)קביעת דרגה לתשלום סבסוד עלות מעון היום ניתנת רק במעונות בעלי סמל מטעם משרד העבודה. הליך קבלת דרגת זכאות לילד/ה מבוצע אך ורק מול משרד העבודה, האגף למעונות יום, ולא ע"י מועצה אזורית משגב.

לפניה למוקד הורים באגף למעונות יום לגבי הליך קבלת דרגה ניתן להתקשר למס' 2969* או להיכנס לאתר https://www.gov.il/he/service/daycare-center-parents-request-degree-of-subsidy

 

לבירורים נוספים ניתן לפנות לניצן בן שושן בטלפון  04-9902366  או במייל  [email protected]

(מזכירת תקציב אגף החינוך, מ.א. משגב)

 

 

 

לתשומת ליבך - יש למלא פרטי חשבון בנק בו אם הילד/ה מוטבת בחשבון

 

 

 

 

 

 

Browser not supported