שירן פרץ
מזכירות וזכאות
04-9902332

  •  עו"ס מרחבית לכל יישוב, מענה על רצף פרט משפחה קהילה. לכל ישוב ובית ספר מוצמד/ת עובד/ת סוציאלי/ת - לרשימת העו"ס המוצמדים לישובים ובתי הספר
  •  תחנה לטיפול משפחתי - מטפלים איכותיים בתחומים שונים, עו"ד מגשר.
  •  קבוצות הורים.
  •  עו"ס לחוק הנוער.
  •  עו"ס לסדרי דין.
  •  טיפול באלימות במשפחה.
  •  טיפול בפגיעות מיניות.
  •  מסגרות לפעוטות ולילדים בסיכון.
  •  סיוע כלכלי בהתאם לנהלי משרד הרווחה (מת"ס).
  • פניה לקרן סיוע עמותת עמיתים לפרט ולמשפחה