עובדי האגף

טבלת אנשי קשר - אגף הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
תומר לוין מנהל אגף הנדסה, אחזקה ותשתיות 04-9902303 tomer@misgav.org.il
משה פלד מזכיר אגף הנדסה 04-9902303 moshe@misgav.org.il
מנהל תחום הרחבות 04-9902319 shlomig@misgav.org.il
חוסיין אחמד גדיר רכז פרוייקטים 04-9902349 husein@misgav.org.il
אבנר מצובה רכז אחזקה 04-9902398 avner@misgav.org.il
אורית פרץ רכזת פרויקטים ונגישות 04-9902369 oritb@misgav.org.il

 

תפקידי האגף

ייזום, תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים ואחזקתם: תשתיות ופיתוח, כבישים תאורה, התיישבות והרחבת יישובים, בנייה ואחזקה של מבני חינוך וציבור.

סיוע מקצועי ליישובים בנושא תכנון, ביצוע ואחזקה.

קידום פרויקטים ע"י הפעלת משרדי ממשלה וגורמים רלוונטים (מע"צ, משרד התחבורה, משרד השיכון וכד').

הפעלת רשות תמרור בישובים ובתחום השיפוט של המועצה.

מתן שרותי אחזקת שבר ואחזקה מונעת במבנים ובמתקנים אשר באחריות המועצה.