אחריות

  • פיקוח על העסקים
  • סיוע לעסקים בתהליך הוצאת הרשיונות.

 

יעוד:

לאפשר לכל העסקים לפעול תוך שמירה על חוק רישוי עסקים ובהליך רישוי תקין.

 

מטרה:

קיום מטרות ודרישות רישוי עסקים ותקנותיו עד להוצאת רישיון עסק, ביעילות ובהליך אפקטיבי, תוך מתן שירות איכותי.

 

מטרות חוק רישוי עסקים:

רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

הרישיון בא להבטיח, בין השאר:

  • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  • בטיחות האנשים אשר עובדים בעסק או בסביבתו.
  • שמירה על בריאות הציבור , תוך שמירה על תנאי תברואה לרבות מניעת העברת מחלות מבעלי חיים.
  • קיום דיני תכנון ובנייה וכבאות.
  • שמירה על חוק התכנון והבנייה.

לצורך טיפול נאות של מח' רישוי עסקים במועצה, יש לעיין בנוהל תהליך הוצאת רישיון עסק.

קבלת קהל : בתיאום טלפוני : 9902317
 

תחום  רישוי עסקים כפוף לאגף שפ"ע וסביבה במועצה האזורית משגב

המדיניות שלנו היא ללוות ולסייע ליזמים ובעלי העסקים במועצה, לעודד ולקדם עסקים במשגב והכול בכפוף לחוק ולתנאים הסביבתיים.

 

עובדי מחלקת רישוי עסקים עומדים לרשותך ויעשו כל מאמץ על מנת להקל עליך בקבלת רישיון עסק מוקדם ככל האפשר.

מירי פרחי
אחראית רישוי עסקים ומזכירת אגף שפ"ע
04-9902317

 

ניתן להגיש בקשה לרישיון עסק באופן מקוון :  טופס מקוון להגשת בקשה

 

נספחים נוספים שיש לצרף לבקשה - לחץ כאן