קישור לתקציב המועצה לשנת תאריך אישור התקציב קישור לפרוטוקול אישור התקציב קישור להסברים על התקציב
תקציב המועצה לשנת 2018 20/11/2017 פרוטוקול מליאה 8/2017  
תקציב המועצה לשנת 2019 16/7/2018 פרוטוקול מליאה 6/2018  
תקציב המועצה לשנת 2020 28/11/2019 פרוטוקול מליאה 14/2019  
תקציב המועצה לשנת 2021 3/11/2020 פרוטוקול ישיבה וירטואלית מס. 7 מצגת הסבר לתקציב

לתקציבים ההסטוריים