נירית אבן שדה
עובדת סוציאלית מרחבית ותחום מוגבלויות
04-9902347

 •  מנהל מוגבלויות – שיקום, אוטיזם , מוגבלות שכלית התפתחותית.
 •  עו"ס רכזת צרכים מיוחדים.
 • תוכנית צמידים – תוכנית התנדבות במשפחות בהן ילד/ה עם צרכים מיוחדים.
 •  מעונות שיקומיים לפעוטות.
 •  הפנייה לאבחונים בשרות מש"ה (מגבלה שכלית התפתחותית).
 •  עו"ס חוק לעניין מוגבלות שכלית התפתחותית.
 •  פורום צרכים מיוחדים לקידום תכניות בקהילה.
 •  מועדונית ניצנים במרכז משגב.
 •  מועדוניות בערב אל נעים וסלאמה.
 •  השמות חוץ ביתיות.
 •  נופשונים.

למידע נוסף