פרסומת

דלג לתוכן העמוד

10820- סייעות/ים לגני הילדים– ממלאי/ות מקום

(לא פחות מ-3 תקנים)

 

תאור התפקיד:

 • טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות ומשרד החינוך
 • הכנת הגן לקראת יום לימודים
 • אחריות על תחום הזנת הילדים בגן
 • מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם
 • שמירה על ניקיון הגן וסביבתו
 • סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן
 • תמיכה בגנן/ת במימוש תוכנית העבודה של הגן
 • החלפת הגנן/ת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה

כישורים נדרשים:

 • בוגר/ת 12 שנות לימוד - חובה
 • עברית ברמת גבוהה
 • כפיפות מקצועית וארגונית למנהל הגן
 • כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות

 

 • היעדר עבר פלילי, ובכלל זה העדר הרשעה בעברת מין (בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א– 2007 ועל פי התקנות מהתשס"ג– 2003)
 • הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1161: מחויב באישור העסקה כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
  • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
  • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
  • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים

היקף משרה: משתנה בהתאם לשיבוץ ולצורך

תחילת עבודה: מיידית

רק פניות מתאימות תיענינה

 

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך 31/12/2020 

להגשת מועמדות לחץ כאן