פרסומת

דלג לתוכן העמוד

10720- סייעות/ים רפואיות/ים לתלמידים/ות בחינוך המשולב

תיאור התפקיד:

 • עידוד התלמיד לעצמאות רפואית
 • ביצוע פעולות טיפוליות מוגדרות ו/או השגחה למניעת סיכון
 • במידת הצורך ליווי של יותר מתלמיד אחד

 

כישורים נדרשים:

 • 11 שנות לימוד
 • סיום הדרכה ייעודית לקראת כל שנת לימודים - בהצלחה
 • ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה
 • בריאות תקינה

 

תנאים מקדימים:

 • היעדר עבר פלילי, ובכלל זה העדר הרשעה בעברת מין (בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א– 2007 ועל פי התקנות מהתשס"ג– 2003)
 • הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1161: מחוייב באישור העסקה כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
 • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים

בהיקף משרה : משתנה לפי הצורך

תנאי שכר: דירוג – מנהלי, דרגה – 6-8

התחלת עבודה: מיידית

רק פניות מתאימות תיענינה

 

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך 31/12/2020 

להגשת מועמדות לחץ כאן