פרסומת

דלג לתוכן העמוד

10520- סייע/ת לתלמיד/ה בחינוך המשולב– ביה"ס הרדוף

תיאור התפקיד:

 • סיוע להתפתחות עצמאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
 • מתן עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו
 • תיווך פדגוגי לתלמיד
 • עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים

 

כישורים נדרשים:

 • 12 שנות לימוד
 • סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה
 • ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה

 

תנאים מקדימים:

 • היעדר עבר פלילי, ובכלל זה העדר הרשעה בעברת מין (בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א– 2007 ועל פי התקנות מהתשס"ג– 2003)
 • הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1161: מחויב באישור העסקה כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
  • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
  • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
  • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים

 

היקף משרה : 78%

תנאי שכר: דירוג – מנהלי, דרגה – 6-8

התחלת עבודה: מיידית

רק פניות מתאימות תיענינה

 

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך 31/12/2020 

להגשת מועמדות לחץ כאן