פרסומת

דלג לתוכן העמוד

30021- ממלא/ת מקום עובד/ת סוציאלי/ת נערות בסיכון ומועדוניות- אגף רווחה וקהילה

תיאור התפקיד:

 • אחראיות על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה.
 • טיפול בנערות פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודן האישי, משפחתי וחברתי.
 • קיום קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה, הכל בהתאם לצרכי הנערה.
 • קיום קשר עם משפחת הנערה.
 • במידה וקיים צורך, הפניית הנערה למסגרת חוץ ביתית ושמירת קשר עם הנערה, עם משפחתה ועם המסגרת אליה הופנתה.
 • איתור צרכים ובעיות בקהילה הנוגעים לכלל הנערות בכלל ולנערות שבטיפולו/ה בפרט, והצגתם לממונים.
 • ייעוץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם נערות.
 • ביצוע עבודתו/ה לפי תכנית עבודה.
 • ניהול רישום מקצועי ומפורט של עבודתו/ה ופעולותיו/ה לגבי כל מקרה ומקרה ודיווח לממונים כנדרש.
 • השתתפות בוועדות ובדיונים הרלוונטיים לנושא בתאום ובהנחיית הממונים.
 • קבלת הדרכה קבועה.

 

כישורים נדרשים:

 • תואר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום המגדר ו/או גיל ההתבגרות.
 • המתקבלים לתפקיד יחויבו לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד.
 • השתתפות בקורסים ובהשתלמויות הנ''ל ועמידה בכל החובות מהווים תנאי להמשך העסקתו/ה של העובד/ת כעו''ס נערה במצוקה.

 

דרישות נוספות:

 • העבודה מתבצעת בשעות עבודה מפוצלות

תנאים מקדימים למינוי:

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק

 

    כפיפות למנהלת אגף רווחה וקהילה

היקף משרה: 78%

תנאי שכר:  דירוג- עו''ס יא-ט

התחלת עבודה מיידית, רק פניות מתאימות תיענינה

 

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך 17/01/2021 

להגשת מועמדות לחץ כאן