פרסומת

דלג לתוכן העמוד

12021- ממלאים/ממלאות מקום- סייעות/ים לתלמידים/ות בחינוך משולב

תיאור התפקיד:

 • סיוע להתפתחות עצמאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
 • מתן עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו.
 • תיווך פדגוגי לתלמיד
 • עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים.

כישורים נדרשים:

 • 12 שנות לימוד
 • ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה

תנאים מקדימים:

 • היעדר עבר פלילי, ובכלל זה העדר הרשעה בעברת מין (בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א– 2007 ועל פי התקנות מהתשס"ג– 2003)
 • הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1161: מחוייב באישור העסקה כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה
 • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
 • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

 

היקף משרה : משתנה לפי הצורך

התחלת עבודה: מיידית

      רק פניות מתאימות תיענינה

 

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך 02/05/2021 

להגשת מועמדות לחץ כאן