פרסומת

דלג לתוכן העמוד

11921- טכנאי/ת מעבדות וסדנאות טכנולוגיות

תאור התפקיד:

 • הכנת ציוד, כלים וחומרים לביצוע ניסויים, תרגילים ועבודות  על ידי התלמידים במעבדות ובסדנאות
 • הכנת המעבדות והסדנאות למגוון שיעורי הטכנולוגיה הנהוגים בחינוך הטכנולוגי
 • סיוע למורה בהכנת הדגמות ובהפעלתן
 • סיוע למורה בהדרכת תלמידים ובליווים בביצוע הפעילויות במהלך העבודה במעבדות ובסדנאות הטכנולוגיות, ובכלל זה בשימוש בציוד ובמחשבים
 • סיוע למורה בהכנת הנחיות ונהלים לביצוע פעילויות תלמידים תוך הבלטת הוראות השימוש, וכן הקפדה על נגישות שוטפת אליהם
 • ניהול ממוחשב של הזמנת ציוד, כלים וחומרים למעבדות ולסדנאות, וכן שמירת תקינותם ותחזוקתם בהתאם להוראות התחזוקה הרלוונטיות
 • סיוע בעדכון דינמי של הציוד הטכנולוגי, ובכלל זה שדרוג ציוד קיים או החלפת ציוד
 • סיוע למורה ולתלמידים בתכנון ובביצוע של פרויקטים ועבודות, וכן באחסון התוצרים
 • בדיקת הפעלות ותרגילים חדשים וביצועם
 • סיוע למורה בהפקת דפי עבודה וחומר נלווה לשיעורים במעבדות ובסדנאות

כל אלה תוך הקפדה על אמצעי הבטיחות ועל הוראות משרד החינוך הנוגעות לעבודה במעבדה או בסדנה, לעבודה עם ציוד, ועם ציוד טכנולוגי בפרט, ובכלל זה מכונות, מכשירים וכלים, וכן לעבודה עם חומרים שונים, כולל חומרים מסוכנים

 כישורים נדרשים:

 • השכלה: תואר אקדמי בתחום המדעים או תעודת טכנאי/ת או הנדסאי/ת באחד מתחומי הטכנולוגיה הנלמדים בחינוך הטכנולוגי
 • ניסיון של שנה אחת בתחום לפחות
 • השלמת קורס מוכר בתחום, בהיקף של 80 שעות לפחות

תנאים מקדימים למינוי:

 • היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק

 

כפיפות: מנהל אשכול הפיס

היקף משרה: 100%

תנאי שכר – דירוג – טכנאים/הנדסאים/מח"ר דרגה – עפ"י הכישורים

 התחלת עבודה מיידית

רק פניות מתאימות תענינה

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך: 07/06/2021

להגשת מועמדות לחץ כאן