פרסומת

דלג לתוכן העמוד

סייע/ת לימודי/ת חינוכי/ת למערכת החינוך המיוחד בבית הספר העל יסודי עומר משגב

תיאור התפקיד:

 • מתן סיוע ותגבור לצוותי ההוראה בבית הספר בתהליכי הוראה במבני הלמידה השונים: פרטני, קבוצתי, כיתתי.
 • מתן תמיכה למורה בפעילות הכיתתית.
 • הגשת סיוע פרטני לתלמידים.
 • השתתפות בפעילויות המורים.

 

כישורים נדרשים:

 • 12 שנות לימוד - חובה
 • סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה
 • ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה
 • ניסיון של שנתיים בתפקידי הדרכה או עבודה עם ילדים - חובה

 

תנאים מקדימים:

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.
 • לפי סעיף 11 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1111: ý עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

           העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
 • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

 

היקף משרה - משתנה בהתאם לשיבוץ ולצורך

תנאי שכר: דירוג – מנהלי, דרגה – 4-7

התחלת עבודה -  ספטמבר 2021

רק פניות מתאימות תיענינה

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך: 09/08/2021

להגשת מועמדות לחץ כאן