פרסומת

דלג לתוכן העמוד

סייעות/ים לתלמידים/ות בחינוך המשולב וממלאים/ממלאות מקום סייעות/ים לתלמידים/ות בחינוך המשולב

תיאור התפקיד:

 • סיוע להתפתחות עצמאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
 • מתן עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו.
 • תיווך פדגוגי לתלמיד
 • עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים.

כישורים נדרשים:

 • 12 שנות לימוד - חובה
 • ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה

תנאים מקדימים:

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.
 • לפי סעיף 11 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1111: עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

           העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
 • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

 

בהיקף משרה : משתנה לפי הצורך

דרגה : סייעים/ות לתלמידים/ות בחינוך המשולב : 6-8 לממלאי/ות מקום : שכר שעתי

התחלת עבודה: ספטמבר 2021

רק פניות מתאימות תיענינה

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך: 09/08/2021

להגשת מועמדות לחץ כאן