פרסומת

דלג לתוכן העמוד

12521- קצינ/ת ביקור סדיר (קב"ס)

תיאור התפקיד:

 • בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה
 • איתור ומניעת נשירה של תלמידים
 • טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים
 • ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
 • פעולות הקב"ס בשעת חירום
 • ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו
 • אפשרות לאחריות על מדריכי מניעה בבתי הספר

כישורים נדרשים:

 •  בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. יתרון לבעלי תואר אקדמי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)
 • בעל/ת תעודת הוראה
 • ניסיון מקצועי - עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי-פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון. עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון. עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון
 • הכשרות בתחום חינוך ילדים ונוער בסיכון – יתרון
 • יכולת עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה הפעלת מחשב ושליטה בתוכנות ה – OFFICE
 • יכולת אמפטית לתלמידים ומשפחות במשבר

מאפייני העשייה היחודיים בתפקיד:

 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות
 • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה
 • נסיעות מרובות במסגרת התפקיד
 • עבודה עם ילדים ונערים (גילאי 18-3 ,חינוך מיוחד עד גיל 21)

תנאים מקדימים למינוי:

 • היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק

הגבלת כשירות:

לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט – 1969:

 • עובד חינוך מחוייב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
 • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה לתלמידים

 

כפיפות: מנהלתית – מנהלת אגף חינוך

פדגוגית – מפקח על הביקור הסדיר במחוז

היקף משרה: 50%

תנאי שכר: מח"ר/ חינוך חברה ונוער דרגה – בהתאם לכישורים

התחלת עבודה מיידית

רק פניות מתאימות תענינה

 

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך 17/10/2021 

להגשת מועמדות לחץ כאן