פרסומת

דלג לתוכן העמוד

200221- סייעות/ים רפואיות/ים לתלמידים/ות בחינוך משולב

תיאור התפקיד:

 • עידוד התלמיד לעצמאות רפואית
 • ביצוע פעולות טיפוליות מוגדרות ו/או השגחה למניעת סיכון.
 • במידת הצורך ליווי של יותר מתלמיד אחד

 

כישורים נדרשים:

 • 11 שנות לימוד
 • סיום הדרכה ייעודית לקראת כל שנת לימודים - בהצלחה
 • ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה
 • בריאות תקינה

 

תנאים מקדימים:

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.
 • לפי סעיף 11 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1111: עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

           העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
 • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

 

בהיקף משרה : משתנה לפי הצורך

תנאי שכר: דירוג – מנהלי, דרגה – 6-8

התחלת עבודה: מיידית

רק פניות מתאימות תיענינה

 

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך 19/10/2021 

להגשת מועמדות לחץ כאן