פרסומת

דלג לתוכן העמוד

200721- סייעות/ים ו/או ממלאי/ות מקום סייעות/ים לגני הילדים

תאור התפקיד:

 • טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות ומשרד החינוך
 • הכנת הגן לקראת יום לימודים
 • אחריות על תחום הזנת הילדים בגן
 • מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם
 • שמירה על ניקיון הגן וסביבתו
 • סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן
 • תמיכה בגנן/ת במימוש תוכנית העבודה של הגן
 • החלפת הגנן/ת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה

 

כישורים נדרשים:

 • בוגר/ת 12 שנות לימוד - חובה
 • בעל/ת תעודת קורס סייע/ת בגני ילדים המאושר על ידי משרד החינוך, או התחייבות לקורס סייע/ת, תוך שנתיים מתחילת ההעסקה (ע"ח הסייע/ת)
 • סיום בהצלחה קורס של עזרה ראשונה
 • עברית ברמה גבוהה
 • כפיפות ארגונית: מנהלת הגיל הרך והגננת

 

תנאים מקדימים:

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.
 • לפי סעיף 11 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1111: עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

           העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
 • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

 

היקף משרה: משתנה בהתאם לשיבוץ ולצורך

דרגה סייעים/ות בגנים: 4-7 ממלאי/ות מקום: שכר שעתי

תחילת עבודה: מיידית

רק פניות מתאימות תיענינה

 

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך 03/01/2021 

להגשת מועמדות לחץ כאן