פרסומת

דלג לתוכן העמוד

200022- סייעים/ות כיתתיים/ות וממלאי/ות מקום סייעים/ות כיתתיים/ות למערכת החינוך המיוחד

תיאור התפקיד:

 • סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך מיוחד בכפוף לתכנית העבודה של הכיתה ולתכנית לימודית אישית המותאמת ליכולתו של כל ילד/תלמיד ולמגבלותיו וכן בכפוף למדיניות משרד החינוך והנחיותיו
 • מתן סיוע פרטני לתלמידים
 • מתן סיוע פיזי ודאגה של שמירת ניקיונם של התלמידים
 • סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי

 

כישורים נדרשים:

 • 12 שנות לימוד - חובה
 • סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה
 • ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה

 

תנאים מקדימים:

 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.
 • לפי סעיף 11 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1111: עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

           העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
 • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

 

היקף משרה - משתנה בהתאם לשיבוץ ולצורך

תנאי שכר: דירוג – מנהלי, דרגה – סייעים/ות כיתתיים/ות : 4-7 , ממלאי/ות מקום: שעתיים

התחלת עבודה -  מיידית

רק פניות מתאימות תיענינה

 

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך 10/02/2022 

להגשת מועמדות לחץ כאן