פרסומת

דלג לתוכן העמוד

30222- מדריכ/ה- ראש צוות לאגף רווחה וקהילה

מכרז פנימי בלבד. לעובדי מועצה אזורית משגב. 

 

תיאור התפקיד:

 • אחראי על מתן השרות ע"י הצוות לפונים ואוכלוסייה באזור גיאוגרפי מוגדר.
 • שותף בקביעת מדיניות המחלקה ותכנית העבודה הנקבעת עפ"י מדיניות המשרד.
 • אחראי לביצוע תכנית העבודה של המחלקה באזור הגאוגרפי שבאחריותו.
 • אחראי למתן הדרכה מקצועית ומינהלתית לעובדים הסוציאליים בצוות.
 • אחראי לתכנון ארגון ניהול וביצוע העבודה בצוות ולהערכת פעולות אלה.
 • אחראי לתפקיד מקצועי ומינהלי ולקידום של כל עובדי הצוות.
 • מדריך ראש צוות ממונה על עו"ס מתחומי מיומנות שונים בטיפול באוכלוסיות יעד שונות בהיקף של 6-8 משרות מלאות, וכן על עובדים מסייעים (סמך- מקצועיים) ועובדי מנהל וזכאות בצוות.
 • מנחה מדריך ומייעץ לעו"ס בעבודתו המקצועית ובמקרים מיוחדים, באישור מנהל המחלקה, מתאם עבור העובד הדרכה-ייעוץ מקצועיים.
 • אחראי לעבודתם הסדירה של העובדים בצוות ולחלוקת העבודה ביניהם.
 • מנחה את העובדים בצוות בתכנון עבודתם וביצועה בהתאם.
 • מנחה ומדריך את צוות העובדים הסוציאליים בקביעת אוכלוסיות היעד, סדר עדיפויות בטיפול בפונים, מטרות מקצועיות, דרכי התערבות והערכתם בהתאם. מעריך בכתב הערכה תקופתית הכוללת תפקוד ויכולת מקצועית של כל עובד בצוות (לפחות אחת לשנה).
 • אחראי על פיתוח וקידום אישי-מקצועי של כל העובדים בצוות בתאום עם המנהל תוך התאמה לצרכי אוכלוסיות היעד.
 • אחראי לתאום וייצוג המחלקה עם שרותים חברתיים נוספים הפועלים באותו אזור גיאוגרפי, בהתאם להחלטת מנהל המחלקה.
 • יוזם פעולות לפיתוח וקידום השרותים האישיים והקהילתיים לאוכלוסיה שבאזור.
 • בהתאם לצורך, עוסק בטיפול ישיר ומחליף עובדים סוציאליים חברי הצוות בהעדרם.
 • אחראי לתכנון התקציב של הצוות, להקצאתו לאחר אישורו ולפיקוח על ביצועו התקין.
 • חבר בצוות הבכיר של המחלקה
 • מגיש למנהל, בפרקי זמן קבועים, תכניות עבודה בכתב המתייחסות לעבודת הצוות, לעבודתו הוא ולניצול זמנו.
 • מתאם את עבודתו עם המנהל, מסייע לו ומייצגו בהתאם לצורך.

דרישות המשרה: 

א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.

ב. נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה סוציאלית במחלקה לשרותים חברתיים.

ג. בוגר קורס מדריכים/ ראשי צוות או סיום לימודי מ.א במגמת הדרכה מוכרת באוניברסיטה וקיבל מהמשרד תעודת מדריך מוסמך, או שעל מדריך/ראש הצוות לחתום על התחייבות להשתתף בקורס בתוך שנה מיום בחירתו לתפקיד במידה ומתקיים קורס.  היה ולא יתקיים קורס במהלך שנת התחייבותו, יהיה עליו להשתתף בקורס שייפתח במועד הקרוב ביותר.

ד. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

הערה: תלמיד המשתתף בקורס מדריכים ראשי צוות ומשובץ בפועל במשרת מר"צ מיום תחילת הקורס או לאחר פתיחת הקורס, זכאי לשכר של מר"צ. אם לא יעמוד בדרישות הקורס יוחזר למשרתו הקודמת ושכרו ישולם בהתאם למשרתו הקודמת. 

כפיפות: מנהל/ת אגף רווחה וקהילה

היקף משרה: 100%

תנאי שכר: דירוג עו"ס, מתח דרגות ז-ה

התחלת עבודה מיידית

רק פניות מתאימות תענינה

המכרז נרשם בלשון זכר אך מופנה לדברים ולנשים כאחד

 

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 

יש להגיש מועמדות למשרה עד לתאריך 18/05/2022 

להגשת מועמדות לחץ כאן