נועה פולבר אנקה
עובדת סוציאלית
04-9902308

מראם אבו ריא
עובדת סוציאלית
04-6031500


לכל ישוב ובית ספר מוצמד/ת עובד/ת סוציאלי/ת

לרשימת העו"ס המוצמדים לישובים ובתי הספר

  •  הקמה וליווי של ועדות קהילה/ פרט.
  •  שותפות עם מחלקת פיתוח יישובים בליווי יישובים בתהליך של יישוב לדורות ובפיתוח צוותי חירום יישוביים.
  •  פיתוח תכניות קהילתיות אזוריות או יישוביות.
  •  שיקום שכונות, יישובים בדואים - שחקיות; תכנית מעג"ן; מרכזי למידה; הכשרת נערות.